Allah(c.c), yüce kitabımız Kur-an’ı Kerim de “… Bugün size dininizi ikmal ettim! Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim..” (Maide-3) buyurmuştur. Evrensel ve kusursuz olan yüce İslam dini insanın dünya ve ahiretini mutlu edecek kuralları da koymuştur. Zaten dinden beklenen de budur. Allah’ın yarattığı insanlar hayatlarını nasıl devam ettirecekler, nasıl harcamalar yapacaklar, ömürlerini ve mallarını nerede ve nasıl harcayacaklar nasıl kazanacaklar, nasıl yatırım yapacaklar, mallarına nasıl katma değer katacaklar işte bütün bunlara cevap verecek prensipler Kur-an da cevabını bulmaktadır. Bunun için önce bazı ayetlerle bu konuyu daha anlaşılır hale getirelim.

“Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan, (rızkınızı) arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma- 10) “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana İhsan ettiği gibi, sende insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk yapma. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas – 77)

“Faiz yiyenler ( kabirlerinden) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “alım-satım tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Hâlbuki Allah alım-satımı helal, Faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinedir. Ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar.” (Bakara -275)

“ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru teraziyle tartın bu hem daha iyidir, hem de neticesi bakımından daha güzeldir.” (İsra-35) “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın.” (Ettac,C:3S:199) “istihare yapan kaybetmez. İstişare eden pişman olmaz. İktisada riayet eden de fakirleşmez.” (Sahih-i Buhari, C:6 S: 544) “Neredeyse fakirlik küfr olacaktı.” (Al Feth-ül Kebir C:2 S:308)


KUR'AN EKONOMİDEN BAHSEDİYOR MU?
Dünya ahiretin tarlasıdır. İslam dini ise ne bir beldeye, ne bir millete ne de belli bir zaman parçasına değil, bütün insanlığa ve bütün zamanlara gönderilmiş Hak dindir. Yani İlahidir ve evrenseldir. İslam dini hayatın her alanına düzenlemeler getirmiş, her derde kurtuluş yolları göstermiştir. İnsanlar arası münasebetlerin nasıl olacağını, nikâhı, boşanmayı, mirasın ne şekilde taksim edileceğini ve insanoğlunun tabiattan nasıl faydalanacağını bizlere bildirmiştir.

İnsanın en temel ihtiyaçları; beslenme, yaşama, barınma ve güvenli bir mekâna sahip olma ve hayatın devamı için ekonomi gerekmektedir. İslam’ın ekonomik sistemi, insanlığı mutluluğa götürecek bir ekonomik sisteme sahiptir. Bu noktada ilim adamlarımızın bu konuyu detaylı ve derinlemesine araştırarak milletimizin ve insanlığın hizmetine sunması gereklidir.

İnanıyorum ki bu ekonomik sistem ülkemizi dünyanın bir numaralı ekonomik süper gücü yapacak kaidelere sahiptir. Kur-an birçok konuda özet formüller ve genel kaideler vermektedir. Daha sonra ise insanlığa, aklımızı kullanmamızı emretmektedir. Allah (cc.) bizlere ekonomik faaliyette bulunmayı emretmektedir; dünya ahiret için çalışmamızı emretmiş, ticaret yapmamızı helal kılmış, ticaret yaparken de kulluk görevimizden uzaklaşmamamız gerektiğini bizlere bildirmiş ve ticareti öldüren, tembelliği ödüllendiren faizi de kesinkes yasaklamıştır. Ticarette ortaklığın nasıl olacağını, borcun nasıl verileceğini, borçlunun yapması gereken görevleri açık açık anlatmıştır.

Yine Kur-an’ı Kerim de tarımsal faaliyetlerden, ziraattan, hayvancılıktan bahsedilmiş, avlanma geçim yolları arasında sayılmıştır. Deniz hayvanlarını avlamak konusunda bilgiler verilerek bu konuya dikkatimiz çekilmiştir. Aklımızı kullanıp denizlerimizden ve deniz ürünlerimizden gereken istifadeyi sağlamamız bizim elimizdedir. Yine kitabımız Kur-an ‘da ekonomik olarak faiz, kumar, hırsızlık, rüşvet ve gasp yasaklanmıştır. Bugün toplumumuzun ve insanlığın başına musallat olan bu belalar sosyal birer yara olarak kanamaya devam etmektedir.

Bu problemler ülkemize ve genelde insanlığa zaman ve para kaybettirmektedir. Ayrıca dinimizde israf yasaklanmış, saçıp savuranlar kınanmış, hatta müsrifleri Allah’ın sevmediği açık bir dille bizlere bildirilmiştir. Var olan ekonomiyi ve ekonomik gücü çar çur etmek yasaklanmış, stokçuluk ekonomik bir darbe görülmüş, cömertlik övülmüş, cimrilik ise kınanmıştır. Gemicilik, dokumacılık, madencilik, sanayi, teknoloji ve savaş aletlerinin yapımından inşaata kadar birçok konuda bilgiler verilmiştir. İslam eksiksiz ve evrensel bir dindir.

Ekonomiyi de insanın mutluluğu için gerekli görmüştür. Aklımızı kullanarak bu ekonomik sistemin Müslümanlara ve insanlığa tanıtılmasında en yüksek seviye de gayret göstermemiz gerekmektedir. Ekonomi gereklidir. Ama mutlu olmak için yeterli değildir.