6 Şubat’ta Atatürk Üniversitesi'nin ESTP’ye bağlı STK’lar ve diğer Sivil toplumla istişare ve bilgilendirme toplantısına ÖĞ-DER Şubemizi temsilen katıldım. Konukevi 2’de samimi bir ortamda yapılan toplantıya şehrimizden çok sayıda STK temsilcisi, Üniversite yönetimi, dekanlar ve hocalarımız katıldılar. Özellikle yönetimiyle ve ekibinin tamamıyla toplantıya katılması çok önemliydi. Ekibimle varım ve ekip çalışmasına önem vereceğim imajını açıkça ortaya koydu. Bu mesajı sadece katılımcı STK'lara değil aynı zaman da ekibine de vermiş oldu. Şehir adına önemli ve faydalı bir toplantı olduğuna inanıyorum.

Değerli Hocamız Prof Dr Ömer Çomaklı Hoca, ilk rektör adayı olduğunda basında Milli Görüşçü aday olarak bir haber yapılmıştı. Dün toplantıda gördüm ki geçmişe dayalı dinamik ruh ve heyecan kendisinde olabildiğince var. Ama ekibinde de var mı çalışmalarıyla onu da zaman gösterecek. Lakin Rektör Hoca ekibini çalıştırmaya niyetli görünüyor.

Bu arada şunu ifade etmekte yarar görüyorum. Kıymetli Rektör hocamız yola çıktığında ilk rektör istişarelerinde yer alan, ismi ikinci sırada çıkan geçmişten günümüze Üniversitemizin duayeni aynı zaman da STK'ların tüm toplantı ve törenlerine katılıp destek veren, yıllarca üniversiteye ve gençliğin yetişmesine emek veren Prof Dr Mustafa Ağırman Hocamızı Rektör beyin yanında üst yönetiminde orada görmek katılımcı herkesi memnun ederdi. Nitekim Ağırman Hoca Erzurum için ve Atatürk Üniversitesi için çok kıymetli bir değerdir. 

Rektör Hocamızın yaptıkları ve yapacaklarına dair 1 saate yakın bir sunumu oldu. Erzurum'da üniversitede eğitimin geliştirilmesi ve şehrin kalkınması adına önemli ve güzel şeyler düşünülüyor. Sadece düşünmekle kalınmamış yapılmaya başlandığını da anlattıklarıyla görmüş olduk. İnşallah ahlaki ve manevi alanda çalışmalarda yeni dönem de hızlanır. Hemen şunu belirtmeliyim ki hocanın anlattıklarından şehrin çok da fazla haberi yok. Bu toplantılar iletişimin de gelişmesine vesile olur.

Üniversitenin şehre açılması, şehre kılavuzluk yapması önemli bir gelişme. Üniversite daha önce kendi içine kapalı bir yapı gibi görüntü verirken şimdi kabuğunu kırmaya çalışan, şehre açılmaya çalışan bir üniversite profili çiziliyor. Üniversitemizin halka açılması, STK’larla, esnafla, sanayici ile, çiftçi ile buluşması takdire şayan bir gayret olmuş. Bu açılımın pozitif sonuçlarını görmek herkesi memnun eder. Köylere açılan bir Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi, okullara açılan bir Eğitim Fakültesi, Esnafa açılan bir işletme ve iktisat fakültesi, camilere açılan bir ilahiyat fakültesi şehre ciddi katkılar sunacaktır.

Toplantıda önemli bir konuyu da gündeme taşıdı. Üniversitede tez konusu belirleme konusunda bir dönem sona erdiriliyor. Artık tezler şehrin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak, teknolojik ve bilimsel atılımlara vesile olacak tezler istendiğini söyledi. Yani kısacası 3-5 kişinin işine yarayacak değil topluma ve devlete faydalı olacak çalışmaların başlayacağı belirtildi.

Yine rektör adayı olan arkadaşların vaadlerini de alıp onlarıda inceletip uygulanabilir olanları uygulayacağım demesi de bence önemli ayrıntı idi.

Üniversitenin 3. Nesil üniversite olma yolunda önemli adımlar atması ile sadece öğrenci sayısı ile değil başarıları ile anılan, yapacağı bilimsel gelişmelerle şehre ve ülkeye katkılar sunan, ulusal ve uluslararası başarıları sürekli artan; hatta dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girebilen bir yapıya kavuşması hepimizin temennisidir.

Bu çalışmalara tüm Erzurum'unda destek olması gerekir. Alanımız olduğu için özellikle Eğitim Fakültesinin bilgi ve tecrübelerini Milli Eğitimin hizmetine aktif sunmasını talep ediyoruz. Eğitim Fakülteleri ile Okullar arasındaki ilişki Tıp Fakültesi ile Hastaneler arasındaki ilişki gibi olmalı. Erzurum'da eğitimin geliştirilmesinde bu manada üniversitemizin ciddi katkıları olmalıdır.

Toplantıya katkılarından ötürü de şehrin sivil toplum dayanışma kuruluşu olan ESTP'ye de teşekkür etmeyi de unutmayalım. ESTP Başkanı Mustafa Güvenli'ye, toplantıya katılım sağlayan tüm STK'lara, rektör hocamıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum.

Dostlar, gördüğü güzellikleri herkese, yanlışlıkları da ilgilisine söyler. 

Nasıl bir üniversite konusunda yazımızı da daha sonra ki yazımızda yazalım inşallah.

ABDULLAH İKİNCİ  

ÖĞ-DER ŞUBE BAŞKANI