Öğretmenlik, insanlık tarihinde en güzel ve en kutsal bir meslektir. Onu kutsal yapanda, kendilerine emanet edilen yavruları, öğrencileri ve gençleri milli, dini, ahlaki ve kültürel değerlerle donanmış bir geleceği inşa etmelerindendir. Bu eli öpülesi insanların, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun.
Öğretmenler, bir milletin özlemlerini ideallerini ve kültürünü kafalarda ve gönüllerde yeşertecek ve olgunlaştıracak olan kimselerdir. Öğretmenlik Meslek olarak yanan bir muma benzer. Öğretmen kendini yakar, kavurur ve bitirir ama dibine pek fazla ışık veremez. Öğretmenler cehaletin ve karanlığın amansız mücadelecisi ve savaşçısıdır. Bir milletin geleceği yani gençlik, öğretmenlerin alın terleri, gayretleri ve elleriyle şekillenir. Tüm insani ve evrensel değerler insanlığa ve gençliğe öğretmenler tarafından öğretilir. Öğretmenlik, geçmişle gelecek arasına köprü olan bir meslektir. Hoş görülü toplum hayatını ve aile hayatını oluşturmakta öğretmenlerin başta gelen görevlerindendir.
Türk kültürünün temeli; ilme, âlime, okuyana ve öğretmene saygı üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda yüce dinimiz İslam, ilme, ilmi öğretene ve ilmi öğrenene en üst seviyede değer vermiştir. Ve bu konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber “âlimin kaleminin mürekkebi şehidin kanıyla denktir” ve yine Hz. Peygamber “âlimin uykusu nafile ibadetten üstündür” demiştir. İlk emri “oku” olan bir dine ve bu dinin mensuplarına yakışanda bu yüce tavsiyelere uymak ve yaşamaktır. O zaman öğretmenliği meslek olarak seçen öğretmenlerimize çok ciddi, çok büyük sorumluluklar ve vazifeler yüklemiş görünmektedir. İşte bu anlamda öğretmenlik kutsal bir meslektir. Onun gereğini yerine getirenler gerçek kahramanlar ve model öğretmenlerdir. Tarihimizde öğretene ve öğretmene karşı duyulan saygı ve tevazuuyla ilgili birçok örnekler ve tablolar vardır. Yavuz Sultan Selim’in öğretmeni ile birlikte yaptığı bir gezi esnasında, öğretmeninin atının ayağından Yavuz’un kaftanına çamur sıçrar. Bu durumu fark eden öğretmen kızarır üzülür, ancak Yavuz Sultan Selim duruma derhal müdahale ederek: ” değerli öğretmenim, sen hiç üzülme, senin atının ayağından sıçrayan çamur benim için bir şereftir”. Ve yanlarında giden lalasına (özel kalem müdürüne) şu vasiyette bulunur. “bak ha lala ben öldüğümde bu çamurlu kaftan benim kefenim olsun, beni bu kaftanla mezarıma koyun” diye vasiyette bulunmuştur. Aynı zamanda büyük İslam âlimi İmam Gazali öğretmenlik mesleği ile ilgili şu vecizeyi söylemiştir: “ öğretmen iyi bir çınar ağacıdır, öğrenciler ise onun gölgesidir. Çınar düzgün ve dik durursa onun gölgesi de düz ve dik olur”.
Geleceğin öğretmenleri yani gençlerimiz sizlerden şunları istiyor ve bekliyoruz. Karmaşık hale gelen ve küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojinin baş döndürücü gelişmeleri ve yenilikleri öğrenmek, eğitim teknolojilerine ayak uydurmak, mesleki gelişmeleri takip etmek, yeterlilik almak ve öğretmenlik formasyonunu elde etmek başta gelen ödevleriniz olmalıdır. Bu noktada öğretmen yetiştiren kurumlar, başta eğitim fakülteleri ve diğer kurum ve enstitüler kendilerini yeni kriterlere göre, devletin ihtiyaç duyduğa alanlara göre yeniden formatlamalı ve gelişen şartlara uygun düzenlemeleri yapmalıdırlar. Devletimiz de babalığını göstermeli, gerekli insani, maddi ve manevi desteği en üst seviyede vermelidir. Öğretmenliğin toplumda ve gençler arasında en önde tercih edilen, aranan ve saygın bir meslek haline gelmesini sağlayacak her tülü tedbiri geciktirmeden ve zamanında almalıdır. Devletin bu asli görevidir.
24 Kasım öğretmenler günü kutlamaları; öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarının daha güçlenmesi, yaklaşması ve dayanışmasına dair duyguların en üst seviyede olabileceği bir gün olarak görülebilir. İşte bu bakımdan bu kutlamalar anlamlıdır. Toplumun her katmanında öğretmenlik mesleği tartışılır,analizler yapılır ve meslek olarak canlı tutulmuş olur. öğretmenler gününü bir öğretmen olarak tekrar tebrik eder, ahirete irtihal eden öğretmenlerimize yüce Allahtan rahmet diler,selam ve saygılarımı sunarım.Allah (cc),aziz milletimize zeval vermesin,tüm öğretmenlerimizin, görevlerinin müdriki,aşkı ve sevgisi ile dopdolu olmaları en samimi dileğimdir.