itap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler.” (Bakara 2/109)

“Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar.” (Ali İmran 3/ 100)

“Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Maide 5/51)

“Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.” (Bakara 2/145)

“Her kim bir kavme benzemeye özenirse o da onlardandır” ( Sünen-i Ebi Davut C: 4, Sh: 44, Beyrut)

“Sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyarsınız. Onlar kertenkele deliğine girse, siz de peşlerinden girersiniz”, “Ey Allah Resûlü!, Yahudi ve Hıristiyanlar mı?” dedik. O da: “Ya kim?” diye cevap verdi” (Buhari, Müslim).

Her yılsonunda Noel ve yılbaşı adıyla yaşanan rezaletleri ibretle ve kerhen izlemeye devam ediyoruz. Belediyeler taze çam fidanlarını bu çağdaş hurafeye kurban eden sefihlerden korumak için özel güvenlik ekiplerini harekete geçirir nacak yine de nice fidanlar katliama uğrar. Dünyanın dört bir yanında eğlence adı altında nice mekânlarda hayvanca ve vahşice çılgınlıklar yaşanır. Hesapsız alkollü içkiler tüketilir, alkol duvarlarını aşan nice zavallılar tüm insanlığın yüzkarası olacak manzaralar oluşturur. Karda buzda sızıp kalan leşler yine özel ekiplerce evlerine ulaştırılır vs. vs…Yılbaşı Kutlamak ayet ile ilgili görsel sonucu

Batasıca batı insanlığa hep dert, keder, hayasızlık, ifsat ve bunalım verdi. Bunu da çağdaşlık ilericilik ve özgürlük çikolatasıyla kamufle etti. Daha da korkunç olanı ise insanlığın, batının elindeki devasa teknoloji gücüyle hipnotize olması sebebiyle bunca insanlık dışı uygulamaları ilericilik ve çağdaşlık olarak görür hale gelmesi.

Öncelikle hatırlayalım ki, tarih boyunca hak ve bâtıl mücadelesi devam etmiş, etmekte ve edecektir. Geçmişte insanlık bu mücadelede daha çok sıcak savaşlara sahne olmuştur. Bu savaşların hemen hepsinde bâtılın taraftarları silah, teçhizat, erzak ve altyapı olarak kat kat güçlü olmalarına rağmen hakka karşı, iman ordularına karşı sıcak savaşta galip olamayacaklarını anlayınca, mücadelelerini soğuk savaş zeminine kaydırmışlardır. Günümüzde ise teknolojinin de verdiği üstünlükle bâtıl tamamen soğuk savaş cephelerini ele geçirmiş ve kıyasıya iman nesliyle savaşmaktadır.

Bu cephede bâtılın bu kadar inisiyatif sahibi olmasının en büyük sebebi ise bâtıldan yana olanların helâl - haram diye bir sınır tanımayıp tamamen serbest hareket etmelerindendir. Müslümanlar ise şartlar ne olursa olsun imanlarının gereğine uymak, program ve vasıtalarını meşru olanından seçmek zorundadırlar. Böyle olunca da bu mücadelede vasıtalara tevessül açısından inananların hareket sahası daralmakta karşı tarafınki ise genişlemektedir.Yılbaşı Kutlamak Günah Mıdır? ile ilgili görsel sonucu

Daha çok Noel vb. günlerde daha yoğun ve pervasızca kullanılan bu vasıtalar kısaca şöyle sıralanabilir:

• Tv, sinema, tiyatro, internet ve benzeri görsel ve işitsel vasıtalar.
• Bu vasıtalardan gösterilen film, pop, rock ve benzeri erotik ve saptırıcı müzik ve yayınlar.
• Dergi, mecmua, gazete, kitap, takvim vb. yazılı ve boyalı basın. (BBM baldır bacak medyası)
• Uluslararası kumara dönüşmüş ve putlaştırılmış olan futbol, basketbol vb. spor dalları. (İslâm meşru spora karşı değildir. Hatta herhangi bir sporu spor olarak yapmak sünnettir.)
• Toto, loto, milli piyango, ganyan ve kumarhanelerde oynanan büyük kumarlar, cafelerdeki küçük kumarlar, bilardo vb. kumar ve şans oyunları ki her ay bir yenisi türlü reklâmlarla neslimize musallat edilmektedir.
• Yerli ve yabancı sarhoş edici içki türleri, uyuşturucu maddeler vs. vs…

Batıdan bize taşınıp adet halene gelen Noel/yılbaşı, doğum ve ölüm yıldönümü, sevgililer günü, öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü, engelliler günü vb günlere bakalım. Batı bunları neden üretti ve sair dünya ülkelerine neden ve nasıl yayıldı. Bu vb, özellikle sevgililer günü Noel ve yukarda bir kısmına değindiğimiz ahlakı, hayayı ve erdemi tehdit eden adetler insanlığa ne getirdi ne götürdü.

Bu gibi uygulamalarla bir taraftan insanlığı tüketim ve eğlence kölesi yaparak onlardan büyük paralar söğüşlerken, diğer taraftan özellikle sevgililer günü Noel gibi uygulamalarla ar-namus ve ahlak gibi ulvi değerleri yok etmek için çalışıyorlar. Çünkü özellikle İslam gençliğinin taşıyacağı manevi değerler onların kurduğu işgal ve sömürüye dayanan mimsiz medeniyete karşı direnecek tek güç kaynağıdır.Yılbaşı Kutlamak Günah Mıdır? ile ilgili görsel sonucu

NOEL UYARILARI

• Kesinlikle bilelim ki, Noel’in İsa (as) gibi bir peygamber in doğumuyla alakası yoktur. Allah(cc)’ın elçisi bir peygamber in doğumu yılbaşında yaşanan rezilliklerle mi kutlanır. Nefsani arzularını tatmin etmek isteyen embesiller İsa(as)’yı sadece istismar ediyorlar.
• Yılbaşı veya Noel adı altında herhangi bir kutlamada bulunmayın, o güne mahsus yiyecek, içecek veya o güne mahsus mekanlardan uzak durun. Hanefi fukahasının çoğu gayri Müslimlere ait herhangi bir bayrama, onların bayramını kutlamak kastıyla katılmak, onlardan bir hediye almak veya onlara bir hediye vermeyi küfre götüren sebeplerden saymışlardır.
• Yine aynı kasıtla hindi falan alma vb uygulamalardan uzak duralım.
• Ev ve iş yerlerimizde Noel reklamı içeren ışıklandırma, teşhir, vitrin süsleme gibi uygulamalardan uzak duralım. Aksine bu uygulamaları protesto edelim.
• O gece tv’lerin zararlı yayınlarından aile efradımızı uzak tutalım. Bunun için kendimize alternatif bir program yapalım. Bir konferans, panel vb bir programa ailece gitmek, bir akrabamıza ailece ziyarete gitmek, kendi aramızda İslami bir ders, sohbet yapmak veya cd den dinlemek, kitap okumak vs…
• Şans oyunu yutturmasıyla hayatımıza bulaştırılan milli! Piyango kumarından uzak duralım. Özellikle bu konuda çevremizi uyararak kamuoyu oluşturalım.
• İslami kurumlar müştereken veya müstakil olarak bu geceye mahsus programlar düzenleyerek hayrın paylaşımına ve nice şerlerin def’ine engel olabilirler.
• Tüm bunları kendimiz uyguladığımız gibi çevremizi de uyararak Noel pisliklerinden uzak durmalarını sağlamaya çalışalım.Yılbaşı Kutlamak ayet ile ilgili görsel sonucu

Unutmayalım ki İslam bizim tüm hayatımızı kuşatan ilahi bir sistemdir. Sevinçlerimizde, tasalarımızda İslam'a göre olmak zorundadır. İslam eğlencenin ne kadarına nasıl müsaade ediyorsa biz onu yapacağız. “Yılda bir keredir canım” diyerek Noel’i veya çocuklarımızın doğum günlerini kutlamak, ömründe bir keredir diyerek çocuklarımızın düğün, nişan ve kına gibi merasimlerini bir sürü haramla iç içe yapmak samimi bir Müslüman’a yakışmaz.

Yahudi veya Hıristiyanlar bizim herhangi bir günümüzü kutluyorlar mı? Herhangi bir mukaddes değerimize saygı gösteriyorlar mı? Aksine en üst perdeden bu değerlerimize saldırıyorlar. Kaldı ki asıl olan onların batıllarını terk ederek İslam’a gelmeleri, bizim ise İslam’ın doğruları üzerinde sebat etmemizdir.

1. "Iyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının..." (Mâide, 5/2)

2. "Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah`tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım da göremezsiniz." (Hûd, 11/113)

3. "O (Allah) size Kitapta: 'Allah`ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz.' diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır." (Nisâ, 4/140)