Ticaret Bakanlığının "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logoveya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. 

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu. 

 


Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. 

Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın yerli markaların tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının konulmasını önerisi altında barınan büyük bir hata var.

Eğer doğru olarak uygulanmazsa bu hata neticesinde at izi it izine karışacaktır. Söz konusu teklif 869 barkod numarasına sahip Türkiye’de üretilen ürünlere kalp şeklinde bayrak konulmasını ön görüyor. Ancak burada ayırt edilmesi gereken önemli bir konu var.
Yerli ve milli demek Türkiye’de üretilmek demek değildir.

Örneğin bir firma bademi ABD’den getiriyor burada paketleyip 869 barkoduna sahip oluyor. Yurt dışından hammadde getirip paketlemek ve karını tekrar yurt dışına götürmekle yerli ve milli olunur mu?

 

Bir başka firma merkezi yurt dışında bütün hammaddeyi yurt dışından getiriyor Turkiye’de üretiyor o da 869 barkod numarasına sahip oluyor. Kazancını yine ülkesine götürüyor.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Mesela hepimizin bildiği kola firması herkes biliyor ki Amerika malı ve Amerika ekonomisine dev katkı sağlıyor. Amerika da o paralarla PYD’ye binlerce tır dolusu silah gönderiyor. Simdi bu firma Türkiye’ye fabrika kurmuş yüksek kar elde ediyor o da 869 barkod numarasına sahip. Yerli ve milli mi olmuş oluyor şimdi?

Bu firmalar Türkiye’de fabrika kurmasın demiyoruz ama bu firmaları yerli ve milli olarak lanse etmek büyük kafa karışıklığına ve yanlışlara neden olacaktır. Böyle bir teklifi ilk olarak Helal Platform yapmıştı ancak yerli ve milli olan firmaları belirlemek için Türkiye’de kurulmuş, sahibi bu memleketin evladı olan firmalar seçilmelidir. Barkod numarası ile belirlenmesi büyük bir hata olacaktır.