2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilgi yazıdaki usul ve esaslar çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

İhtiyaç duyulması halinde, ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticisi görevlendirmelerinin;

1- 2016 yılı KPSS (DHBT) puanına sahip olanlar arasından valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyonları marifetiyle yapılacak mülakat neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,

2- Müftülük bünyesinde 4-6 yaş grubu yaz Kur'an kursları açılması durumunda sınav komisyon/komisyonlarında mümkün olması halinde alan uzmanı bir kişiye yer verilmesi,

3- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirmelerinin yapılmaması,

4- Yapılacak mülakat sonuçlarının il müftülükleri web sitesinden ilan edilmesi.

Osman TIRAŞÇI
Başkan a.
İnsan Kaynakları Genel Müdürü