Habertürk’ten Pervin Kaplan’ın haberine göre Türkiye’de, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4.5.

UNESCO Türkiye raporunda Türkiyedeki eğitim sistemini şok edecek bir sonuç ortaya çıktı.Türkiye sondan 1.oldu. Türkiye olarak eğitim kalitesinde 41 ülke arasında 40.sırada ancak yer bulabildik.

Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 30’u temel matematik becerilerine sahip değil. Okuma becerilerinde kız öğrenciler, tüm dünyada olduğu gibi erkek öğrencilere göre daha başarılı.

Matematik okuryazarlığında ise başarı farkı kız öğrenciler lehine.

Engelli öğrenciler okuldan ayrılıyor

Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu, seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran. Fiziksel altyapı sorunları dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları daha olumsuz etkiyor.

‘Öğretmen özerkliği’ azalıyor

Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden. Rapor, ‘öğretmen özerkliği’nin 2006’dan 2015’e dek giderek azaldığını ortaya koydu.

Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın. Analiz edilen 49 ülkenin çoğunda öğretmenlerin bu konudaki özerkliği artma eğiliminde iken Türkiye’de azalıyor.

Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası, okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor. Müdürlerin yarıdan fazlası da okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini ifade ediyor. Türkiye, her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip.

Aşağılayıcı rapor: UNICEF’e göre Türkiye ‘eğitim kalitesi’nde sonuncu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) çocukların refah koşullarına yönelik hazırladığı raporda, Türkiye,‘eğitim kalitesi’ kategorisinde sonuncu sırada yer aldı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre UNICEF’in yayınladığı ‘Geleceği kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ başlıklı raporda, refah durumu orta ve yüksek ülkelerdeki her beş çocuktan birini göreceli yoksulluk içinde yaşadığı ortaya kondu.

Genelde sondan beşinci

Çocukların yaşam koşullarına yönelik birçok kategoride hazırlanan ülkelerin performans raporuna göre, Türkiye genel sıralamada 41 ülke arasında 36’ncı.

Toplam dokuz kategoride yapılan araştırmada çocukların koşullarının en iyi olduğu ülke Norveç olarak belirlenirken, Norveç’i Almanya, Danimarka ve İsveç izledi.

Orta ve yüksek refah düzeyine sahip 41 ülke arasında çocuklarının koşulları bakımından en kötü notu ise Şili aldı. Bulgaristan performans listesinde 40’ıncı, Romanya 39’uncu sırada geldi.

Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu

Raporun eğitim düzeyi kategorisinde ise dünya genelindeki çarpıcı eksiklikler dikkat çekti.

En başarılı eğitim sistemine sahip olduğu kabul edilen Finlandiya ve Japonya’da bile 15 yaşındaki gençlerin beşte biri okuma ve hesaplamada asgari becerilerden yoksun.

Türkiye ‘sıfır açlık’ kategorisinde 41 ülke arasında 40’ıncı sırada gelirken ‘eğitim kalitesi’ kategorisinde ise en son sırada yer aldı.