Milli Eğitim ile Gençlik Spor bakanlıkları ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, "5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" kapsamında Kur’an-ı Kerim Meal Yarışması 

İŞTE SINAV TARİHLERİ

Yarışmanın A, B, C, D, E, F ve G kategori sınavlarının 26 Mart 2017’de,

Sınav 26 Mart 2017 Pazar günü saat 10:00'da olacaktır.

SINAV GİRİŞ YERLERİ: 19 MART 20'DE AÇIKLANACAK

SORULARIN CEVAPLARI: 27 MARTA 20:00 DEN SONRA AÇIKLANACAK

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 14 NİSAN 2017

21 NİSAN'DA İL ÖDÜLLERİ VERİLECEK

5 MAYIS TÜRKİYE GENELİ ÖDÜLLERİ VERİLECEK..

H kategorisinde ise 2 Nisan 2017’de gerçekleşeceğini kaydedildi.

 "A, B, C, D, E, F kategorilerinde birinci olanların 2 umre seyahati, 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk, 2 bin 500 lira ya da 9 bin lira, ikinciler 2 umre seyahati, bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk, bin 500 lira veya 8 bin lira, üçüncüler 2 umre seyahati, 500 lira veya 2 dosta yolculuk, 500 lira ya da 7 bin lira para ödüllerinden birini seçebilecek.

G, H kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Türkiye genelinde sınavda 60 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha umre seyahati ya da dosta yolculuk hediye edilecek." ifadelerini kullandı.

SINAVLARA NERELERDE GİRİLECEK

Yarışmamız tüm Türkiye genelinde kitapçık bazlı olarak, tüm dünya genelinde de online olarak yapılacaktır. Sınav yerleri bulunduğunuz il/ilçeye en uygun okul olarak ayarlanacaktır.

ufka yolculuk yarışması ne zaman 2017 ile ilgili görsel sonucu

Yarışmaya Hazırlanabileceğiniz Mealler

Feyzü'l-Furkân Kur'ân-ı Kerîm Meali – Hasan Tahsin Feyizli
Kur'an-ı Kerim Meali – Türkiye Diyanet Vakfı
Kuranı Hâkim ve Meali Kerim – Hasan Basri Çantay
Kur'an-ı Kerim Meali – Ömer Nasuhi Bilmen

Sınavlarda kaç soru sorulacak

A KATEGORİSİ: 90+30:120

B KATEGORİSİ:100+40:140

C KATEGORİSİ:120+40:160

D KATEGORİSİ:130+50:180

E KATEGORİSİ:130+50:180

F KATEGORİSİ:150+50:200 

G KATEGORİSİ:130+50:180

H KATEGORİSİ:130+50:180

ESKİ ÖRNEK SORULARDAN ÖRNEKLER

YUSUF-HUD SURELERİ MEALİ İLE ALAKALI İLAVE TEST SORULARI VE CEVAPLARI (11. HAFTA)

1- Yûsuf sûresinin 97. âyetine göre, Hz. Yakup’un gözleri açılınca oğulları ondan ne istediler? (Yûsuf 97. ayet)

a) Günahlarının affı için Allah'a dua etmesini
b) Yusuf’un kendilerini bağışlaması için aracı olmasını
c) Mısır’ı terk edip baba ocağına dönmesi için Yusuf’u ikna etmesini
d) Kendilerinin de Mısır’a yerleşmelerine Yusuf’un izin vermesini

2- Yûsuf sûresinin 53. âyetinde “(Yine de) ben, nefsimi temize çıkar(mak iste)mem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça, ..................... Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” (dedi). (Yûsuf 53. ayet)
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Nefs, şeytana uyar
b) Kendimi beğenerek büyütmüş olurum
c) Nefsim beni yanlışa yöneltir
d) Nefis her dâim kötülüğü emreder

3- Yusuf sûresinin 84–86. âyetlerine göre, oğullarının, (en küçük kardeşleriyle ilgili olarak) getirdikleri haber neticesinde, yine Yusuf’u anan ve üzüntüsünden gözlerine ak inen Yakup Peygamber, üzüntüsünü hangi sözlerle ifade etmişti? (Yusuf 84-86. ayetler)

a) “Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır.”
b) “Ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.”
c) “Rabbim! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder!”
d) “Ey Rabbim, bana onun yerine pâk ve mübarek bir çocuk ihsan et!”

4- ” Allah’a karşı yalan uydurandan daha ........... kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arzolunacaklar, (hakkındaki) şâhitler de: “İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” diyecek. Haberiniz olsun ki Allah’ın laneti zalimler üzerinedir.” (Hûd 18. ayet)

Hûd Sûresi’nin 18. âyetinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Zalim b) Kâfir c) Müşrik d) Nankör

5- Hûd Sûresi’nin 40. âyetinde Nûh aleyhisselama gemiye alması söylenenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Hûd 40. ayet)

a) Her hayvandan ikişer tane ve ailenden inananları
b) Her hayvandan ikişer tane, aileni ve inananları
c) (Hayvanların) her birinden (erkekli dişili) birer çifti, hakkında (boğulmaları için) söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri
d) Aleyhinde söz söylenenler hariç aileni ve inananları

6- Hûd sûresinin 52. âyetine göre Hûd (a.s.)’ın kavmi olan Âd için Allah (cc)’tan dilemelerini istediği şeylerden birisi aşağıdakilerden hangisi değildir? (Hûd 52. ayet)

a) Rabbinizden bağışlanma dileyin
b) O’na tevbe edin (O’na yönelin) ki üzerinize gökten bol bol rahmet (ve bereket) göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın (sizi çoğaltsın )
c) Günahkârlar olarak (Allah’tan) yüz çevirip durmayın.”
d) Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur, yalan uyduranlardan olmayın