"Temizlik imandandır." Bu hususta bir çok hadis rivayet edilmiştir. (Müslim, taharet 1; Darimi, Vudu 2; Müsned, 5/342,344; Acluni, Keşfu'l-Hafa, 291)

Evet, temizlik imandandır. Ancak, imandan sayılan temizlik, sanıldığının aksine sadece maddi temizlikten ibaret değildir. Kalp ve beden temizliği diye ifade edebileceğimiz maddi–manevi iki katlı temizliktir imandan sayılan temizlik...

 Çevresine karşı dürüst davranmayan, başkalarının mutluluğundan mutluluk duymayıp tam aksine rahatsızlık hisseden, ibadeti ve ibadet edenleri hafife alan insanın kalp temizliğine sahip olduğunu söylemek kolay olmasa gerektir. Bu insan kalbindeki bu gibi kötü duyguları gidermeyi bir manevi temizlik olarak kabul etmeli, hemen beraberinde bedenindeki kirleri gidermeyi de maddi temizlik olarak bilmeli, böylece maddi manevi temizlik yaparak imandan olan temizliğe ulaşmış olacağını düşünmelidir. İşte bu iki temizliğe Efendimiz buyurmuştur:

"Ennezafetü minel iman!" (Temizlik imandandır...)

"İslam temizlik temeli üzerine inşa olunmuştur!"
buyurarak, kalp ve beden temizliğinin İslam’ın temeli olduğuna işarette bulunmuştur...

Öyle ise bu iki temizlikten birini ötekinden ayrı düşünemeyiz. Çünkü kalp temizliği ibadet etme duygusu meydana getirirken, beden temizliği de bu ibadetin sahih olmasını sağlayacak vücut ve elbise temizliğini temin edecektir. Bedeni ve elbisesi temiz olmayanın ibadeti de sahih olmayacaktır elbette...

Temizlik denildiği zaman sadece maddi temizlik anlaşılmaz. Tüm temizlik türlerini içerisinde barındırır. Beden, elbise, çevre, sokak, cadde maddi temizlik olduğu gibi kalb ve ruh temizliği de manevi temizliktir. Temizlik denildiği zaman tüm bu temizlik çeşitlerini barındırır.

temizlik imandandır ile ilgili görsel sonucu

Dolayısıyla peygamber Efendimiz (sav) temizlik imandandır hadisi ile bu manaları ifade etmiştir. Şimdi bu hadisi biraz açıklamaya çalışalım.

Allah’ın isimlerinden biri Kuddüstür. Kuddüs Allah’ın her türlü hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizliklerden temiz, pak ve müberra, mukaddes ve münezzeh olması demektir. Kuddüs isminin diğer anlamı ayrıca, bütün varlıkları maddi ve manevi kirlerden ayıplardan temizleyip arındıran anlamına gelmektedir.

Kainatta baktığımız zaman Allah’ın Kuddüs isminin tecellilerini görebiliriz. Dünya yaratıldığından bu yana üzerinde sayısız bitki, hayvan, insan yaşamıştır. Tüm bu canlılar yaşamları son bulduktan sonra arta kalan cesetler dünyayı kirletmektedir.
Fakat bu kirlerin eserleri hiçbir saman kalıcı kalmamış kısa bir süre içerisinde ekoloji denge dediğimiz Allah’ın Kuddüs isminin tecellisi ile temizlenmiştir. Şayet bu canlı varlıkların cesetleri bu yolla yok edilmeseydi dünyamız adeta bir çöplüğe dönüşecekti. Yaşam olanaksızlaşacaktı. Demek Allah’ın Kuddüs isminin memurları olan canlılar bu ismin gereği olan temizliği mükemmel bir şekilde yaparak fiil ve eylemleri ile kuddüs ismini zikretmektedirler. Leşleri yiyerek temizleyen akbabalar, mikropları temizleyen sinekler, kanadını temizleyen kuşlar vb Allah’ın bu emrini yerine getirirler.

Kainatta tüm varlıklar kuddüs ismine göre son derece titizlikle hareket ederler. Bu yüzden insan elinin değmediği her yer tertemiz ve pırıl pırıldır. Allah’a iman eden bir mü’min bu varlıklardan geri kalmayarak bu düzene uymalı bedenini, elbiselerini, çevresini temiz tutmalıdır. Bunun yanında günahlarında manevi bir kir olduğunu bilir tövbe ve istiğfar ile temizlenir.