9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIFLAR TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU VE CEVAP

10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soru

SEÇMELİ TARİH 11.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF TARİH DERSİ SEÇMELİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF INKILAP 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

 

 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (7) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’nın nasıl zenginleştiğini maddeler halinde yazınız.

 

2- Pusulanın Avrupalılar tarafından bulunmasıyla Avrupa’da ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?

 

3- “Sanayi İnkılabı” sözünden ne anlıyorsunuz? Sanayi inkılabını gerçekleştiren ilk ülkenin adını yazınız.

 

4- Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu en önemli fikir nedir?

 

5- Trablusgarp Savaşı

a- Kimler arasında yapılmıştır?

b- Sonucu nedir?

 

6- II. Balkan savaşının çıkış sebebini açıklayınız.

 

7- Üçlü İttifak (bilgi yelpazesi.net) devletlerinin isimlerini yazınız.

 

8- Üçlü İtilaf devletlerinin isimlerini yazınız.

 

9- Birinci Dünya savaşı öncesi Fransa – Almanya arasındaki sorunu açıklayınız.

 

10- Birinci Dünya savaşı öncesi İngiltere – Almanya arasındaki sorunu açıklayınız.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1- a- Pusulanın Doğudan alınması b- Coğrafi Keşiflerin başlaması c- Sanayi İnkılabı  d- Sömürgecilik

 

2- Pusulanın Haçlı seferleri ile Doğudan alınması sonucunda Avrupa’da ki denizciler uzak denizlere daha güvenli bir şekilde açılabilmişler ve denizcilik gelişmiştir. Bu şekilde yeni yerler keşfedilmiştir.

 

3- Sanayi İnkılabı: İnsan gücünün yerini makinelerin alması, küçük imalathanelerin yerini fabrikalara bırakması – Sanayi İnkılabı ilk İngiltere’de başladı.

 

4- Milliyetçilik akımıdır. Bu fikir ile tüm imparatorluklar zaman içinde bir bir yıkılacak ve yeni devletler kurulacaktır.

 

5- Trablusgarp Savaşı: Osmanlı – İtalya arasında yapıldı. Sonucunda Osmanlı devleti Trablusgarp’a yardım yapabilecek bir durumda (bilgi yelpazesi.net) olmadığı ve yardım yapılacak yolların da kapalı olması nedeniyle Trablusgarp İtalyanlara terk edildi. Ege adalarını geri verdiler ancak Yunan tehlikesi nedeniyle İtalyanlarda kalması uygun görüldü.

 

6- Balkan devletlerinin, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşamamalarıdır. Bulgaristan’ın büyük pay alması.

 

7- İttifak: Almanya – Avst.-Mac. – İtalya

 

8- İtilaf: İngiltere –Fransa – Rusya

 

9- Fransa-Almanya: Almanya 1870 yılında bağımsızlığını kazanmış 1871 yılında Fransızlarla savaş yapmıştı. Fransızların maden yatakları olan Alsace-Lorena bölgelerini ele geçirmişti.

 

10- İngiltere-Almanya: Almanya birliğini geç sağladığı için sömürgecilikte de geç kalmıştı. İngiltere pazarlarında Alman mallarının rağbet görmesi sonucu İngiltere ile Almanya arası açılmaya başladı. (Ekonomik rekabet)

 

BAŞARILAR DİLERİM..

 

9.SINIF TARİH DERSİ SORULARI KLASİK

1- Tarihi olaylar arasında ki neden-sonuç ilişkisini açıklayarak,örnek veriniz.

2- Cilalı Taş devri ile ilgili bilgi veriniz.

3- Frigyalılarda Kibele (bereket tanrıçası) niçin önemlidir?açıklayınız.

4- Mısır medeniyetinde astronomi ve geometrinin gelişmesini etkileyen faktörler neler olmuştur?açıklayınız.

5- Kast sisteminin özelliklerinden üç tanesini yazınız.

6- On İki Levha Kanunları’nın hangi medeniyete ait olduğunu ve önemini açıklayınız.

7- Aşağıdaki cümlelerin başına verilen uygarlıklardan uygun olanı eşleştirerek yazınız.

A.Hititler,  B.Çin Uygarlığı,   C.Lidyalılar,   D.Fenikeliler,   E. İyonyalılar,   F.Sümerler,   G.İskender İmp. 

  1. Mısır Uygarlığı

(    )Parayı bulan uygarlıktır.

(    )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.

(    )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.

(    )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.

(    )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.

9-A SINIFI TARİH-I DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARIDIR.

1- Tarihi olaylar devamlıdır.Bu nedenle bir zincirin halkaları gibi birbiri takip ederek birbirlerine neden –sonuç ilişkisi ile bağlıdırlar.Bir olay kendisinden sonraki diğer bir olayın nedeni,önceki olayında sonucudur.Örnek olarak Mondros Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın nedeni I.Dünya Savaşı’nın sonucudur

2- Cilalı taş devrinde insanlar taşlara şekil vererek kullanmışlardır.Bu devrin en önemli olayı tarımın başlamasıdır.Böylece insanlar üretici konuma geçmişlerdir.Yerleşik hayata geçerek ilk köy yerleşmelerini kurmuşlardır.Bu dönemde ilk kez hayvanları evcilleştirmişlerdir.

    Dokumacılık yapmışlar,taş ve kerpiçten yaptıkları evlerde oturmuşlardır.Seramik yapmışlardır.

3- Frigyalılar’da temel geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle tarım yaşamlarının en önemli unsurudur.En büyük tanrıları da bereket tanrıçası Kibele’dir.Kibele’ye dua ederek,adaklar adayarak bereket dilerlerdi.

4- Mısır’da Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin,taşma sonucunda bozulan tarla sınırlarının yeniden çizilmesi geometrinin gelişmesini sağlamıştır.

5- Kast sisteminin özellikleri:

  *Kast dışı sosyal ilişkiler kurmak yasaktır.

  *Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

  *Her kastın kendine özgü törenleri vardır.

6- Roma Medeniyeti’ne ait olan bu kanunlar plepler ile particiler arasında ki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için yapılmış olan hukuki düzenlemelerdir.Pleplere de memur ve asker olabilme hakkı verilmiştir.Bu kanunlar aynı zamanda bugünkü modern Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur.

7-

(  C  )Parayı bulan uygarlıktır.

(  F  )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.

(  E  )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.

(  H  )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.

(  A  )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.