Sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 23.02.2018 tarihinden itibaren 28.02.2018 tarihi saat 23.55’e kadarhttps:/KurumDisi/ adresinden gerçekleştireceklerdir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 08.03.2018 tarihinde öğrenebileceklerdir.

Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir. Re’sen yerleştirme; sizin değil de Diyanet İşleri Başkanlığının istediği bir yer olduğu anlamına geliyor.

Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

Yerleştirme işlemleri tamamlanan Kuran Kursu Öğreticisiİmam-Hatipve Müezzin Kayyımlardan Diyanet'in belirleyeceği tarihler arasında gerekli evraklarla birlikte müracaatlar alınacak.

Atamlar ise güvenlik soruşturması uygun olanların Diyanet işleri Başkanlığınca atama onay geldikten sonra görevlerine başlatılacaklar.

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlardan dinihaber.com Atama İşlemleri için şu belgeleri istecek.

1: T.C Kimlik Numaralı kimlik Fotokopisi,
2: KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti (Yabancı ülkelerden alınmışsa YÖK'den denklik belgesi),
3: 2016-(KPSS (KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124) sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
4: Başkanlık yerleştirme belgesinin internet çıktısı,
5: İş Talep Formu,
6: Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
7: Sabıka kaydı Belgesi "Resmi Kurum için" sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte),
8: Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
9: Mal beyannamesi,
10: Son bi yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
11: Sigorta ve Bağkur belgesi (önceden varsa)
12: Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için)
13: İmam Hatip Lisesinden sonra İlahıyat Fakültesi, İlahıyat Ön Lisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının İmam Hatip Lisesi ve Lisa diploması sureti (Müftülükçe tasdikli).