Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.

YÖK, üniversiteye giriş sistemini tek basamak sınav üzerinden gerçekleştirecek. Yani, üniversiteye girişte YGS-LYS ayrımını kaldırılıyor. Baraj puanı sistemi ise devam edecek. Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak.

 

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Üniversite giriş sınavlarına da temas etmek istiyorum. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Bu durum birtakım değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte daha yalın ve sade bir sistemi Türkiye'ye kazandırmanın kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.

"SINAVI 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki Mart diğeri Haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından olacak.

Yeni modelin ayrıntıları: Üniversiteye tek sınav, yeteneğe göre yerleştirme

-Sınavsız geçiş mümkün değil, daha yalın ve sade bir sistem Türkiye için kaçınılmaz.

-Yeni düzenlemeyle sınavı, bir hafta sonunda başlayıp, bitirmeyi planlamaktayız.

-18 puan türü 4'e düşecek.

-Temel olarak sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türleri olacak.

-Türkçe ve matematik, sınavın merkezi olacak.

-Sorular MEB müfredatından olacak.

YENİ MODELİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren yeni sınav sisteminin ayrıntıları belli oldu. Haziran'da tek sınavın yapılacağı sistemde puan türü karmaşası kaldırıldı. Puanlar 4 alan türüne göre hesaplanacak, matematiğin etkisi yüzde 30 olacak. Bazı fakülteler sınavın yanı sıra yeteneğe göre öğrenci alacak. İlk uygulama eğitim fakültelerinden başlayacak.

OKULLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Karar'da yer alan habere göre, üniversiteye geçiş sisteminde köklü değişiklikler getiren yeni sistem kapsamında eğitim fakülteleri ve meslek yüksek okulları yeniden yapılandırılacak. Uzun vadede merkezi sınavdan alınacak puana ek olarak özel yetenek gerektiren bazı fakültelere de öğrenci seçme özerkliği getirilecek. YGS ve LYS olarak iki aşamada 5 kez yapılan üniversiteye geçiş sınavları teke indirilecek. Öğrencilerin ilk dönem rapor almalarına, eğitim öğretim yerine sadece sınava odaklanmalarına neden olan Mart ayındaki Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) kaldıralacak. Baraj sınavı yine olacak ancak öğrenciler Haziran ayında bir hafta sonu yapılacak tek sınava girecek. Yeni sistemin bu yıl uygulanması düşünülüyor.

PUAN TÜRLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

En önemli değişiklik ise puan türlerinde olacak. Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) öğrencilerin kafasını karıştıran ve sadece elemeye dönük olan MF, TM gibi 18 puan türü 4'e indirilecek. Puanlar sözel, sayısal, eşit ağırlıklı ve dil olmak üzere 4 puan türüne göre hesaplanacak. Temel Türkçe ve temel matematikten alınan puanlar diğer puan türlerinin hesaplanmasına da dahil edilecek. Metamatiğin puan hesaplamadaki ağırlığı artırılarak yüzde 30'a çıkarılacak. Sorular sadece Milli Eğitim müfredatına göre hazırlanacak. Üniversiteye yerleştirmede hukuk, mimarlık, mühendislik gibi bazı bölümlerde uygulanan yüzdelik dilim yani başarı sıralaması şartı yine aranacak.

Puan türlerindeki değişiklikle adayların başarılı olduğu alanlara göre tercih yapmaları amaçlanırken, istedikleri bölümlerin özelliklerine göre de tercih yapmaları sağlanacak. Yani öğrenciler puan türleri azaltıldığı için tüm alanlara eşit şekilde çalışacak. Örneğin tıp fakültesini tercih edecek adayın hem fizik hem biyoloji konularından eşit şekilde soru çözmesi gerekecek. Mühendislik tercihi yapacak adayın ise hem kimya hem fizik sorularından puan alması şart olacak. Böylece her bölümün gerektirdiği yeteneğe göre, fakültelere yerleştirme yapılmış olacak.

MYO'LAR SİL BAŞTAN

Yıllardır tartışılan ve eğitim kalitesi düşen meslek yüksek okullarına (MYO) da yeni sistemle neşter vurulacak. MYO'lar silbaştan yapılandırılacak. Bu okulların müfredatları, bilişim teknolojileriyle üretimi anlatan ‘endüstri 4.0'ın gerektirdiği alanlara göre düzenlenecek. Bölümler yeniden yapılandırılırken, öğrencilerin becerileri tercih aşamasında dikkate alınacak.

YGS-LYS İLE YETENEK ÖLÇÜLEMİYORDU

Üniversiteye geçişte YGS'nin kaldırılmasını köşesinde sürekli gündeme getiren KARAR yazarı Turgay Polat, yeni sistemi desteklediğini söyledi. Çoklu sınavın olduğu eski sistemin öğrenciler üzerinde olumsuz etkisine dikkat çeken Polat “YGS-LYS eleme odaklıydı. Öğrencileri eleyen YGS, martta yapıldığı için öğrencilerin ilk dönemi dönem boş geçiyordu. Yetenek ve beceriler ölçülemiyordu” dedi. Merkezi yerleştirmeyle ilgili YÖK Başkanı Saraç'a önerilerde bulunduklarını söyleyen Polat “Bütün öğrencilerin bir sınav sonucu bölümlere gitmesi doğru değildi. İletişim fakültesi okuyacak bir öğrenciden matematik beklenmesi yanlıştır. Önümüzdeki yıllarda bazı fakülteler becerilere bakarak ve mulakatla ya da yetenekle öğrenci alacak” dedi.

KALİTELİ ÖĞRETMEN SORUNUNA NEŞTER

Yeni sistemde en önemli değişiklik ise öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerine öğrenci seçiminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Öğretmen kalitesi meselenin önemli boyutlarından biri” diyerek dikkat çektiği eğitimci yetiştiren fakültelerin müfredatı baştan sona değiştirilecek. Bu fakülteleri tercih edecek öğrenciler merkezi sınavın yanında, mülakat ve özel yetenek testleriyle alınacak. YÖK'ün matametik, fizik gibi temel bilimlerde en başarılı öğrencilerden oluşturduğu eğitim sınıfları modeli, eğitim fakültelerinde de uygulanacak. Temel bilimler için verilen teşvik bu bölümleri tercih eden öğrencilere de sağlanacak. YÖK, merkezi sınavın yanında yeteneğe göre seçilen öğrencilere özel burs verecek. Bu konudaki ayrıntılar yakın zamanda açıklanacak. Eğitim fakülteleri için getirilen yeni sistem bu yıl uygulamaya konulacak, özel yetenek gerektiren bazı fakülteler için ise gelecek yıldan itibaren benzer bir düzenleme yapılacak. İletişim ve bazı mühendislik bölümleri gibi alanlarda merkezi sınava ek olarak özel yetenek aranacak.