Kan Tahlil Sonuçlarının Anlamı
-Hemogram: Tam kan sayımı anlamındadır.
-RBC (RED BLOOD CELLS): Kırmızı kan hücrelerindeki eritrosit yani alyuvar miktarını gösterir.
-HGB (HEMOGLOBİN ya da HB): Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.
-HTC (HEMATOKRİT: Kanın şekilli elemanlarının, kanın serumuna oranıdır
-MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Kırmızı kan hücrelerinin çapını yani kırmızı kan hücrelerinin biçimi -hakkındaki bilgiyi vermektedir.
-MCH (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını veren bilgilerdir.
-MCHC (MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBİN CONCENTRATİON): Bu değer hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olarak belirler.
-RDW (RED CELL DİSTRUBİTİON WİDTH): Eritrositlerin dağılımı hakkında bilgiler verir.
-PLT (PLATELETS): Kanda bulunan trombosit hakkında bilgi verir.
-MPV (MEAN PLATELET VOLUME): Kandaki trombositlerin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.
-PDW (PLATELET DİSTRUBİTİON WİDTH): Kandaki trombositlerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.
-WBC (WHİTE BLOOD CELL): Kandaki beyaz kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.
-NE % (NÖTROFİL YÜZDESİ): Vücuda zararlı olan maddeleri tahrip etmeye yarayan nötrofillerin tespit edilmesini sağlar.
-LY % (LENFOSİT YÜZDESİ): Kanda mikroorganizmaları tanıyan ve bunlara karşı antikor üreten lenfositler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
-MO % (MONOSİT YÜZDESİ): Fagositoz yapma ve bağışıklık sistemi regülasyonu için önemli olan monositler hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.
-EO % (EOZİNOFİL YÜZDESİ): Yabancı maddeleri yok eden eozinofil hücreleri hakkında bilgiler verir.

kan tahlili ile ilgili görsel sonucu

İdrar Tahlil Sonuçlarının Anlamları
-LEU: Lökositİdrarda lökoside rastlanması patolojik etki olduğunu gösterir.
-NIT: Nitritİdrarda nitrit bulunması nitrit üreten bakterilerin varlığını gösterir.
-PRO: ProteinGenellikle hamilelerde görülür. Normalde sık rastlanmaz. Normal hastalarda rastlanması böbrek rahatsızlığını gösterir. Ayrıca idrarla atılan proteinin tipi tanı için önemlidir.
-GLU: GlikozNegatif çıkması beklenir. Kanda aşırı derecede glikoz artarsa idrarda da çıkması beklenir. Ancak bazı hastalarda kanda glikoz fazla olsa bile idrarda görülmeyebilir. Şeker hastalığı, gebelik, uzun süre açlık ve kurşun zehirlenmesi idrarda glikoz düzeyinin artmasına neden olur.
-KET: KetonGenellikle aç kişilerde ortaya çıkar. Hasta ne kadar aç ise keton o kadar yüksektir. Ayrıca diyabetli hastalarda da rastlanır. Ateş, ishal ve şiddetli kusmalar da idrarda keton miktarını artırır.
-UBG: ÜrobilinojenDeğeri
-BIL: BilirubinNormalde idrarda bulunmaz. Sarılık gibi durumlarda ortaya çıkar.-ERY: Eritrositİdrarda kan olduğunu gösterir.

idrar tahlili ile ilgili görsel sonucu

Hormon Tahlil Sonuçlarının Anlamları
Hormon Testleri
-T3: Total T3Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide (tiroid bezinin çok çalışması) artarken, hipotiroidide (tiroid bezinin yetersiz çalışması) azalır. Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan hastalar ötiroid olsalar bile TT3 düzeyi düşük bulunabilir. T3 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT3 yüksek, TT4 normal çıkabilir.
-T4: Total T4Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Tiroksin replasman tedavisi alan kişilerde TT4 yüksek bulunabilir. T4 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT4 yüksek, TT3 normal çıkabilir.
-FT3: Serbest T3Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda (tirotoksikoz = kanda ani olarak tiroid hormonlarının yükselmesi) serum FT3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir.
-FT4: Serbest T4Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır.
-TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon)Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi takibinde kullanılır. Hipotroidizmde TSH düzeyi artarken hipertiroidizmde TSH düzeyi azalır.
-E2: EstradiolVücuttaki en potent endojen östrojendir. Ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır.-ß-HCG: Beta HCGGebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve in vitro fertilizasyon (vücut dışındaki özel bir ortamda döllenme) hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi ve takibinde de kullanılır.-FERR: FerritinDemir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi (Akdeniz anemisi), hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılır. Karaciğer hastalıklarının varlığında demir eksikliği olmasına rağmen ferritin normal düzeyde bulunabilir. Ayrıca akut faz reaktanlarından biridir.
-B12: Vitamin B12Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus ve karaciğer hastalıklarında vitamin B12 düzeyi yüksekken vejetaryenlerde düşüktür.
-FOL: Folik AsitFolat eksikliğinin tanı ve tedavisi takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle folat alımının azalması, hemodiyaliz, gebelik ve fenitoin vb. bazı ilaçlar folat düzeyini düşürürken, vejetaryen diyet ile folat düzeyi artar.
-AFP: Alfa-FetoproteinHepatoselüler ve germ hücreli karsinomlarda (karsinom = kötü huylu tümör) kullanılan bir tümör belirleyicisidir. Bazı kanserlerde de ( pankreas, mide, kolon, akciğer v.b.) AFP düzeyi yükselebilir. Siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi durumlarda da AFP seviyesinde artış olabilir.
-CEA:Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde CEA düzeyi artar. Özellikle kolorektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinde takipte kullanılabilir. Sigara içenlerde CEA düzeyi yüksektir. Bu yüzden tarama testi olarak kullanılması doğru değildir.-CA 125:Özellikle over malignitelerinin (yumurtalık kanseri) takibinde kullanılan bir tümör markeri yani bir tümör belirleyicisidir. Ayrıca sağlıklı insanların %1′inde CA 125 düzeyi yüksek olabilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
-CA 15–3:Meme kanserinin tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik meme kanserlerinin (diğer organlara yayılmış olan meme kanseri) %80′inde CA 15–3 düzeyi artar. Ayrıca diğer bazı kanserlerde (pankreas, akciğer, over, kolon, karaciğer v.b.), hepatit, siroz ve tüberkülozda CA 15–3 düzeyi yükselebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
-CA 19–9:Tüm gastrointestinal sistem kanserleri ve diğer adenokarsinomlarda CA 19–9 düzeyi artar. CA 19–9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. Ayrıca siroz gibi bazı durumlarda CA 19–9 düzeyi yüksek görülebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.-PSA: Prostat-Spesifik AntijenProstat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde kullanılır.
-Free PSA: Serbest PSAProstat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

hormon tahli ile ilgili görsel sonucu