● SORU:
*“--Safer ayı uğursuz mudur? Bu ayda belâlar insanların üzerine bolca iner mi?”*
● CEVAP:
--Safer ayı, câhiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günâhlardan sayılıyordu.
Resûlullah sav ise:
  *“Umre her zaman helâldir.”*
*Buhârî, Hac, 777.*
buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ama buna rağmen ne yazık ki; bu ayda akdedilen nikâhların uzun ömürlü olmayacağı; bu ayda yapılan faâliyetlerin sonuçsuz kalacağı, bu ayda başlanılan işlerin uğursuzlukla biteceği tarzındaki bâtıl inançların, câhiliye Araplarından beri halk arasında varlığını sürdüregelen hurâfelerden olduğunu görüyoruz.
Ebû Hüreyre’nin ra rivâyetiyle Resûlullah sav şöyle buyurmuştur:
*"İslâm'da teşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur. En iyisi tefe’ül (iyiye yorma) dır."*
*Buhârî, Tıp, 54.*
Diğer bir hadîs ise çok nettir:
*"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur."  Müslim, Selâm, 102*.
Değerli dostlar,
Safer ayına giriyoruz.
*1 Kasım 2016 salı*
*1 Safer 1438 salı*
Bu ayın diğer aylardan bir farkı yoktur.
Üzerimize musîbet ve belâların gelmesini istemiyorsak:
● Öncelikle Allah’a, Resûlüne sav ve mü'minlere karşı olan sorumluluklarımıza dikkat etmeliyiz.
● Zekat ve sadaka görevlerimize riâyet etmeliyiz.
● Kazancımızın; haram kazanç içeren bir kazanç olmamasına dikkat etmeliyiz.
● Özellikle de kul haklarından ve zulümden kaçınmalıyız.
● Sıkça Kur’ân okumalı, her gün Âyet'el- Kürsî, İhlâs, Felak ve Nâs Sûrelerini okumalıyız.
Kısaca en sağlam, kesin ve kestirme yol; “Allah’a ve Resûl’üne sav İtâattir.”
Çünkü bu İtâat, insanı maddî ve manevî her türlü belâlardan koruyan İlâhî bir kaledir. Bunun için de İslâm’a uymak, teslîm olmak gerekir. Vesselâm
.uğursuz mu sefer ile ilgili görsel sonucu