İslam da yiğidin tanımını Resulullah (sas) nasıl yaptı

Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki: “Altı şey yiğitliktendir; üçü vatanda, üçü de yolculukta… Vatanda olan şunlardır: Kur’ân okumak, Allah'ın mescitlerini imar etmek, Allah için kardeş edinmek. Yolculukta olanlar da şunlardır: Azığı infak etmek, güzel huylu olmak ve günaha düşmeyecek şaka ve mizah yapmak”

Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki:

“Altı şey yiğitliktendir;

üçü vatanda, üçü de yolculukta…

Vatanda olan şunlardır:

Kur’ân okumak,

Allah'ın mescitlerini imar etmek,

Allah için kardeş edinmek.

Yolculukta olanlar da şunlardır:

Azığı infak etmek,

güzel huylu olmak

ve günaha düşmeyecek şaka ve mizah yapmaktır”