Son Referandum Sandık Görevi Ücretleri Ne Zaman Yatırılacak?

Son Anayasa Referandumu seçiminde görev alan sandık başkanı ve üyelerle, bunun yanı sıra Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler, İkinci Derecede Sorumlu Görevliler, Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler, Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler, Şoför ve Hizmetlilere yaptıkları görevler karşılığında ücret ödenecektir.

16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumunda görev alan binlerce görevlinin alacağı ücretler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09.01.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile belirlenmişti. Referandumda görev alan sandık görevlileri başta olmak üzere diğer görevliler 2017 Referandum Görevli Ücretlerinin hangi tarihte yada hangi ayda ödeneceğini merak ediyorlar.

Referandumda kamu görevlileri görev yapabiliyor. Çalışacakları sandıklar da kurumlarına yazılı bir belge ile daha önce tebliğ edilmişti. YSK duyurusundaki sandık görevlisinin yanısıra salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevleri üstlenen kişilerin ne kadar ücret alacağı ve ücretlerin de ne zaman yatırılacağı da belli oldu. Yapılan açıklamada ise görevli ücretlerinin, 16 Nisan 2017 tarihi itibariyle görevlere göre, 1 ay içerisinde taraflara ödeneceği duyuruldu.


2017 Referandum'da görev alanların ücretleri PTT şubelerince imza karşılığında elden ödenecek. Ayrıca seçim ücretleri Halk Bankası, Ziraat Bankası şubelerinden de alınabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nca henüz görev alanların ücretlerinin hangi tarihte ödeneceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Medyada yayılan haberlere göre Nisan ayıın sonunda veya Mayıs ayının başında görevlilerin ücretlerinin ödenmesi bekleniyor. Yine medyada yayılan haberlere göre tüm görevlilerin seçim ücretleri seçim tarihinden 10 ile 1 ay sonra yatırılabilmesi büyük ihtimal.
 
 
2017 REFERANDUM GÖREVLİ ÜCRETLERİ:
GÜNLÜK ÜCRET (EĞİTİM DURUMUNA GÖRE YEVMİYE ÇARPILIYOR)

 

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

 

-Başkan ve Üyeler 192,00

 

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00

 

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00

 

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00

 

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00

 

-Şoför ve Hizmetliler 81,00

 

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

 

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

 

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

 

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00

 

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00

 

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00

 

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00

 

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00

 

- Askı Yeri Görevlileri 76,00

 

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

 

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

 

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

 

C) SANDIK KURULLARI

 

- Başkan 90,00

 

- Üye 81,00

 

D) BİNA SORUMLULARI 90,00

 

GÜNDELİKLER

 

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

 

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

 

a) Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

 

b) Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki),

 

c) Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 2 (iki),

 

ç) Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 1 (bir),