Seçim Görevlilerinin Ücretleri Bankalara Yatırıldı.

Referandum ücretleri ne zaman ödenecek diye soruluyordu işte ücretler bankaya yattı.

Ücretler hangi bankadan alınacak?

Seçimde görev alan Sandık kurulları, polisler, bina yöenticileri ve hizmetlilerin ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından Akbankla anlaşılması nedeniyle Akbank'a yatırıldı.

2 gün önce yatırılan ücretler Seçimde görev alan kişilerin Bankaya kimlikleri ile gitmeleri halinde ücretlerini alabilecekler.

Seçimde görevli olanlar ne kadar ücret alacak?

REFERANDUMDA KİM NE KADAR ÜCRET ALACAK?
- Baskan ve Üyeler 192,00
- Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00
- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00
- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00
- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00
- Şoför ve Hizmetliler 81,00
- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

Seçim Ücretlerinin Yatırıldığı Akbank'tan Skandal Uygulama
D) BİNA SORUMLULARI 90,00

GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir: Sandık kurullarına yapılacak ödemeler: a) Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç), b) Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki), c) Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 2 (iki), ç) Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 1 (bir), d) Siyasi partili üyelere 1 (bir), gündelik ödenir.

AKBANK HESAP AÇTIRMAK İSTİYOR

Yüksek Seçim Kurulu tarafındna 2 gün önce seçim ücretlerinini yatırıldığı AKBANK'tan bankacılık uyanıklığı.

Akbank seçim ücretlerini alacak seçim görevlilerine paralarını almadan önce Bankadan hesap açtımaları gerektiğini ifade eden bir yazı ile resmi kurumları uyardı.

Bu yazı üzerine bankaya giden seçim görevlilerine banka tarafından hesao açtırmaları gerektiği vurgulandı. Hesap açtırmak istemeyen Kişilere ise paralarını elden 15-20 gün sonra ancak ödeyebilecekleri şeklinde skandal bir açıklama yapıldı. 

Bankların hesap açtırma ve daha sonra bu hesaplardan işlem ücreti adı altında para kesecek olmaları klasik banka kurnazlığı anlamına geliyor. 

YSK'nın herkesin İBAN numarası ile hesapalrını aldığı halde bu hesağlara para yatırmayıp parayı elden ya da hesap açmak koşuluyla hemen öderiz şeklinde bir zorlama uygulamaya maruz bırakılması asla kabul ediliebilir bir durum değildir.

Seçim görevlileri kesinlikle Akbankta hesap açtırmamaları ve paralarının hemen ödenmesi konusunda ısrarcı olmaları ve haklarını yasal yollardna aramaları konusunda uyarıyoruz.