DANIŞTAY KEYFİLİĞE DUR DEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin Proje okulları yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı

Danıştay İkinci Dairesi, açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurulmuş, karara itiraz edilmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itiraz k