Müslümanlar arasında devam eden güzel âdetlerden birisi mevliddir. Doğum zamanı ve yeri mânâsına gelen mevlid, Peygamberimizin (a.s.m.) doğum gecesi için kullanılan bir tabirdir. Daha sonraları Peygamberimizin doğum ânını, üstün meziyetlerini anlatan manzumelere mevlid ismi verilmiştir. Peygamberimizin doğduğu Rebiülevvel ayının 12. gecesini vesile ederek doğum gecesi (mevlid) merasimleri tertip etmek Hicretin dördüncü asrından itibaren başlamıştır. Daha sonra bu âdet yaygınlaşarak bütün ıslâm ülkelerinde ve bilhassa Osmanlılarla devam etmiştir.

Bugünkü ıslâm ülkelerinde çeşitli dillerde okunan mevlidler vardır. Arapça Bâned Sûad, Bürde ve Hemziyye kasideleri birer mevliddir. Türkçede ise yirmiden fazla mevlid manzumeleri yazılmıştır. Fakat bunların içinde en çok tutulan ve okunan, Süleyman Çelebi'nin 1409 yılında yazdığı Vesüetü'n-Necat isimli mevlid kitabıdır.

MEVLİT GÜNAHLARI TEMİZLEMEZ

Mevlit okumak Anadolu da adet olmuş. Çok güzel de bir adet. Müslümanlara yemek yedirmek, Peygambere salavat getirmek güzel bir şey, onun için kötü demeyiz. Fakat mevlit bütün günahları temizlemez. Namaz yok, abdest yok, her türlü günah var. Sene de bir mevlit okuttuğu zaman tüm günahlardan temizlendim sanıyor. Böyle bir şey yok. Mevlit günahları bitirmez. Sevaptır tabii ama günahı temizlemez. Bu kanaat çok yanlıştır. Mevlitte Kur’an okunuyor. Eğer birileri Kur’an’ı dinliyorsa farzdan kurtulursunuz. Ancak gürültü yapmamak kaydıyla… Gürültü yapmadan yemek yiyebilirsiniz mesela. Güzel Müslümanlar Kur’an okunduğunda tüyleri diken diken olur. İçlerinde güzel duygular uyanır. Gözlerinden yaşlar akar. Heyecana gelirler, imanları artar. Ama şimdi adam odun gibi dinliyor. Hiçbir tesiri olmuyormuş. Olmaz tabii, her türlü haramı yersen miden haram ile doluysa, gözlerin, kulakların haram ile doluysa Kur’an sana ne yapsın… Namaz kılsan ne yapsın sana namaz, her yerin haram ile doluysa… Tövbe edeceksin ki, arınacaksın ki tesiri olsun.

Kur’an okunurken nara atılmaz

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa buyuruyor; “Sizden biriniz gece kalksa ve iki rekât namaz kılsa bu onun için, dünya ve onun üzerindekilerden daha kıymetli olur.” Herkesin uyduğu vakitte kalkıp namaz kılmak çok sevaptır. Aynı zamanda sünneti müekkededir. Gece namaz kılıp Kur’an okuyan Müminin Kur’an’ına melekler şahitlik ederler. Herkes uykudayken sen Allah için namaz kılıyorsun, Kur’an okuyorsun. Allah’ta buna karşılık dünya ve ahiret selametini temin ediyor. Tabi Kur’an okurken komşularını rahatsız etmeyecek şekilde oku. Çok yüksek sesle bağırarak okuma. Okuyan kadınsa zaten hiçbir zaman sesli okumaması lazım. Erkeklerin kadınların sesini duyması caiz olmadığı için kadın yüksek sesle Kur’an okumamalı. Fakat erkek uygun zamanlarda ve yerlerde yüksek sesle okuyabilir. Erkek bile olsa yol kenarına yakın yerde okunması uygun değildir. Çünkü yoldan geçenler olur ve okunan Kur’an’ı duyarlar. Kur’an’ı dinlemek farzdır. Ayet ile sabit olduğu üzere Kur’an’ı ses çıkarmadan dinlememiz emrolunmuştur. Fakat bazı Arap radyolarında Allah, Allah nidaları ile Kur’an okunurken ses çıkarıyorlar. Bu da yanlıştır. Kur’an okunurken ses çıkartılmaz, tefekkür edilir, mana sindirilir. Bu taşkınlıklar hiç iyi değil. Şimdi bazı meclislerde de güzel sesli hocalarımız Kur’an okuduğunda bazıları Allah Allah diye bağırıyor. Böyle yapmak dinen hiç hoş karşılanmamıştır.


UYURKEN NAMAZ KILMAYIN

Adam gece Kur’an okumaya kalkıyor. Ama ayakta zor duruyor, esniyor, sallanıyor. Bunlar için Peygamber Efendimiz, “Sizden biriniz gece Kur’an okumaya kalktığı zaman, uykusundan dolayı kelimeleri şaşırıyorsa böyle Kur’an okumasın” buyuruyor. Mesela Allahümemağfir günahlarımı affet demek. Ama AllahümmeA’gfir dese Allahım beni öldür demiş olur. Kendine dua edeceğine beddua etmiş olur. O yüzden uykuluyken, kendinizde değilken Kur’an okumayın, namaz kılmayın. Fakat “Hocam ben her zaman böyleyim. Bütün gün uyusam, uyurum” diyorlar. Ama böyle de olmayın. Kendinize gelin. Kendinizi arındırın. Şevkle ibadet diri iken, canlı, uyanıkken olur. O yüzden dirileşmek için, heyecan kazanmak için kendinizi bir hazırlık kampına alın. Kendinizle toplumun da nasıl dirildiğini göreceksiniz.

UYURKEN ABDEST BOZULUR MU?

Eğer abdestliyken sırt üstü uyursanız abdestiniz bozulur. Ama iki dizinizin üstünde oturursanız abdestiniz bozulmaz. Çünkü alt taraf serbest değildir. Fakat serbest olacak şekilde yan dönerseniz de abdest bozulur. Onun için ayakta uyuyanın da abdesti bozulmaz. Sünnet üzere secde ederken uyuyan adamın abdesti de bozulmaz. Sünnet üzere nasıl yani? Eller bitişik, baldırlar bitişik değil. Diri olacak yani. Zaten bu durumda uyuyabilmek de güçtür. İmam-ı Azam Hazretleri serbest kalınan durumlarda uyumanın abdesti bozacağına hükmediyor. Peygamber Efendimiz de böyle uykulu bir durumda hemen abdest bozmayın, dizinizin üstüne oturun ve vücudu biraz dinlendirin diyor. İslam kolaylık dinidir. Namaz, Kur’an, dua hayatı kolaylaştırır. Allah bizi iki dünyada da hesabı kolaylaştırılan nasiplilerden eylesin. Âmin.