Duası ret olunmayacak kullar

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor; “Üç kişi vardır ki Allah onların duasını reddetmez.” Tabi duanın şartlarını yerine getirmek kaydıyla.

Peki, kimdir o üç kişi? Birincisi helal yiyenler. Eğer midende haram lokma varsa Allah duanı kabul etmez. Helalinden yiyeceksin ve Cenab-ı Hakk’ın her şeye kadir olduğuna inanacaksın. Duamı kabul edecek diyerek sabırla dua edeceksin. Hadiste geçen duası ret olunmayacak başka bir kişi ise sürekli Allah’ı zikreden kişilerdir. Sürekli Allah’ı zikredenin de duası geri çevrilmez.

Tabi biz şimdi zikir deyince hemen akıllara Allah Allah, “La ilahe illallah” geliyor sadece. Ama namaz da zikirdir, Kur’an da zikirdir.

Mesela bir iş yapacağı zaman Müslüman inşallah der. İnşallah da bir zikirdir. Allah izin verirse, müsaade ederse demektir inşallah. Kur’an öyle söylüyor. Onun için inşallah demeye dilinizi alıştırın. Bu Allah’ın bizden istediğidir. İmanın icabı budur. Bir işe başlayabileceğinin garantisi yok. İnşallah diyeceksin. Yine bir işi bitirdiğin zaman elhamdülillah diyeceksin. Çünkü Allah sana o işi bitirecek gücü vermeyebilirdi.

Elhamdülillah da zikirdir. Tabi bu zikirler tuvalet gibi pis yerlerde olmaz. Mubah yerlerde olabilir. “La ilahe İllallah”ın ise zikrin en edalı olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz…

Bir adamın ilk sözü ile son sözü “La ilahe illallah” olursa arada bin yılda yaşasa da cennete gider buyruluyor. Kadınlar ay hallerinde ve loğusa hallerinde de söyleyebilir bunu. Abdestsizken de söyleyebilirler. Duaların geri çevrilmemesi için çokça zikretmemiz lazım.


ZİKİR EHLİ OLMAK DUAYA KAPI AÇAR

Dünya insanı bazen sıkar. Çok bunaldığın zaman, daraldığın zaman kesinlikle, “Hay Allah kahretsin” deme! Çünkü Peygamber Efendimiz, “Müslüman lanet okumaz” buyuruyor. Zaten Müslüman’a lanet okumak da yakışmaz. Başa gelen her şey Allah’ın haberi dâhilindedir. Bunlar imtihanın icabıdır.

Ne diyeceğiz peki? “La havle vela kuvvete illa billahilaliyyül azim” de… Unutmayalım ki her şeyi yaratan Allah’tır. Şimdi güzel bir ev, araba veya bir çocuk gördüğünüzde, hemen “vay şuna bak be” diyorsunuz. Böyle demeyin. Onun yerine maşallah deyin. Allah nasıl yaratmış deyin. Sen müminsin. O evi, arabayı veren Allah. Hem böyle yapınca nazarınız değmez. Arabayı yakmazsınız, evi yıkmazsınız. Bu da zikirdir. Maşallah da zikirdir.

Birisi öldüğünde “İnnelillahi ve inna ileyhi raciun” demek de zikirdir. Her durumda Müslümanlığımızın işaretidir bu zikirler. Allah bizleri zikrini diline alıştıranlardan eylesin. Âmin.

MAZLUMUN DUASI DUA REDDOLUNMAZ ile ilgili görsel sonucuMAZLUMUN DUASI DA RET OLUNMAZ

Yolda kalmış mazlumun duası da ret olunmaz. Çünkü mazlumların ahı ile Allah’ın arasında perde yoktur. Anında gereği infaz edilir. Öyleyse mazlumun ahını almaktan sakınacağız. Sakın kimseye zulmetme. Ne demiş atalarımız; alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste…

Sen bir defa bir mazluma zulmedersin. Allah hayatın boyunca süründürür seni. Mazlumun yardımcısı Hazret-i Allah’tır.

İlgili resim


ADİL YÖNETİCİNİN DUASI DA RET OLUNMAZ

Hadiste zikredilen duası ret olunmayacak üçüncü zümre ise adaletli idarecidir. En baştan en sona kadar tüm çalışanlarının hakkını yemeyen, onlara zulmetmeyen yönetici.

Eğer haktan sapmadan, Peygamberin sünnetinden sapmadan işçisinin, çalışanının hakkını veriyorsa ve hepsi arasında adaleti tesis edebiliyorsa o yöneticinin de duası ret olunmaz.

Rivayetlerde geçen farklı tabirlerle,

duanın kesin kabulü için gereken şartları şöyle sıralaya biliriz:

- Dua kesinlikle âlemde var olan kuraların aksine ve kesin kader ile çelişecek şekilde olmamalıdır.

 

- Her duadan önce ve sonra mutlaka Peygamber efendimize (s.a.a) ve onun tertemiz Ehlibeytine (a.s) salâvat gönderilmelidir.

 

- Dua eden kimse kalben yüce Allah'ı tanımalı ve onu bilmelidir.

 

- Ümidi yalnızca Allah olmalı ve ondan başkasına güvenmemelidir.

 

- Dua ederken ihlâslı olmalı ve ıztırar haletinde bulunmalıdır.

 

- Gönlü ve dili bir biriyle uyum içinde olmalıdır.

 

- Mutlaka farzları yerine getirmeli, haramlardan sakınmalı ve işlemiş olduğu günahlar dolayısıyla tövbe etmelidir.

 

- Duasında ısrarcı olmalı, sürekli Allah'tan istemeli ve hiçbir zaman ümidini kesmemelidir.

 

- Her duanın sonunda; "Allah'ım! Benim için ne hayırlıysa sen onu ver ve tüm kötülükleri benden uzaklaştır" demelidir.

 

Bunlar yerine getirildiği takdirde, hiç şüphesiz yüce Allah duayı kabul edecektir, fakat neticesini görmek için acele etmemeli, zira belki de hayrımıza olduğu için yıllar sonra karşımıza çıkacaktır.

Duası red olunmayacak kullar ile ilgili görsel sonucu

İdareci olduğun zaman hak yemeyeceksin. Tüm samimiyetinle adil birisi olacaksın.

O zaman Cenab-ı Hak dualarını nasıl kabul ediyor bak gör… Allah bizleri duaları geri çevrilmeyen kullarından eylesin. Bu hadisi Ebu Hureyre’den ve ondan nakleden Beyhaki’den ve tüm bu nasihat üzere amel eden kullarından razı olsun. Âmin.

en güzel dualar ile ilgili görsel sonucu