PEYGAMBERİMİZE (SAS) KARŞI GÖREVLERİMİZ
1. İlk görevimiz Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hadîs-i şerîflere göre tanımak;
a) Kelime-i tevhidin yarısı, dünya ve âhiret kurtuluş sebebi hidayete vesile oluşunu bilmek,
b) İbadetini; namazını, orucunu, haccını, zikrini; zühd hayatını; ahlakını; tevazuunu, hilmini, affını, rıfkını, hayâsını, sabrını, şecaatini, cömertliğini, adaletini, şakasını; ibadetlerle, tebliğle, sosyal hayatla, devlet yönetimi, yargı, devletlerarası ve cihadla ilgili prensiplerini bilmektir.

peygamberimize karşı görevlerimiz ile ilgili görsel sonucu
2. Allah Teâlâ’nın rızasını kazanabilmek için Hz. Peygamber (s.a.s.)’i her konuda izlemek ve örnek almak:
“De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafûr ve Rahîm’dir.” (Âl-i Imrân: 31.)
“Kim Rasûl’e itaat ederse muhakkak Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ: 80.)

peygamberimize karşı görevlerimiz ile ilgili görsel sonucu
3. Davası olan İslâm davasını dava edinmek; Peygamberimizi sevdirmek, Müslümanlarla tavsiyeleşmek ve dertlerini dert edinmek, diğerlerini de halimiz ve sözlerimizle İslâm’a davet etmek
4. Günlük ibadet, zikir ve dualarını vird edinmeye, salavât-ı şerîfe çekmeye dikkat etmek
5. Hakka ve halka karşı, Peygamberimiz benim yerimde olsaydı nasıl yapardı diye sorup öylece ahlakıyla ahlaklanmaya Allah’tan da yardım isteyerek dikkat etmek