Abdülhamid Han dönemində Yıldız sarayında ən önemli şahsiyetlerden olan Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa..


Abdülhamid Han'ın adeta sırdaşı idi ve devletin sır olan birçok bilgilerinede doğal olarak sahipdi.
27 Aprel 1909' da Abdülhamid Han tahttan indirildiğinde Selanik'de sürgüne gönderildiğinde Tahsin Paşa da gözaltına alındı ve tutuklandıktan sonra Sakız adasına sürgüne gönderildi.
Sürgün dönüşü büyük sıkıntılar geçirmiş ve komşularından borç istemek zorunda kalmıştı.Borçlarını ödeyebilmek için köşkündeki değerli eşyalarını satarak hayatını devam ettirmişti.

Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa.. ile ilgili görsel sonucu

Tahsin Paşa 1894-1908 arası Mabeyn Başkatibi olarak görev yapmıştı.
İttihatçılar tarafından sürgüne gönderilen ve bir daha devlet kadrolarında görev verilmeyen devletine müthiş bir sadakatle hizmet etmiş Tahsin Paşa, 1930 da vefat etti.
Mekanı Cennet olsun..

Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa.. ile ilgili görsel sonucu

Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa Kimdir?

Hasan Tahsin Paşa (d. 1859, İstanbul - ö. 1930, İstanbul) Osmanlı bürokratı. II. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yaptı. Babası Mesud Efendi'dir.

Rüştiye'deki tahsilini tamamladıktan sonra 11 Haziran 1870 tarihinde 13 yaşında Sadaret Mektubî Kalemi'ne girdi. Daha sonra Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi'nde görev aldı ve aynı kalemde başkâtip olarak görev yaptı. 7 Temmuz 1888 tarihinde terfi ederek Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atandı.

Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa.. ile ilgili görsel sonucu

Yeteneği liyakati ve dürüstlüğü sebebiyle Sultan II. Abdülhamid tarafından 26 Kasım 1894 tarihinde Süreyya Paşa'nın vefatıyla boşalan Mâbeyn Başkâtipliği'ne tayin edildi. Bu görevini 4 Ağustos 1908 tarihine kadar sürdürdü. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihatçılar tarafından Serasker Mehmed Rıza Paşa, Râtıb Paşa, Zeki Paşa ve Şehremini Reşid Paşa ile birlikte Sakız Adası'na sürgün edildi.

Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa.. ile ilgili görsel sonucu

Bir süre sonra affedildi ve sürgünden döndü. Bir süre devlet görevi verilmedi. Cumhuriyet'in ilanından sonra Tekel Tütün Deposu'nda kâtiplik yaptı. 1930 yılında İstanbul'da vefat etti. Bilinenin aksine Arap değildi. Dil olarak Sadece Türkçe bilmekteydi. 

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, sakal ve yazı