PAHALI ELBİSE GİYİLEBİLİR Mİ

Bu bakımdan bütçesi müsait olan bir insanın markalı elbise giymeleri caizdir. ancak aşırıya gitmemek gerekir.

“Hem onlar ki, harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ederler; (harcamaları) bu (ikisi)nin arasında orta bir yol da olur.” (Furkan Suresi, 67)

"Duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Mütevâzi giyinmek îmandandır, mütevâzi giyinmek imandandır!" Ebû Dâvud, Tereccül 1, (4161); İbnu Mâce, Zühd 22, (4118)

İsraf sakıncalıdır. Kör taklit sakıncalıdır. Avreti teşhir sakıncalıdır. Haramı kullanmak sakıncalıdır. Gereksizi kullamak sakıncalıdır. Fakir olduğu halde zengin gibi yaşamaya çalışmak sakıncalıdır. Kâfirlerin markalarını teşhir etmek sakıncalıdır. Şık ve temiz giyinmek sakıncalı değildir. Allah, verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. İyi ve güzel giyinmek, kibirlenmek ve başkalarını hor görmek içinse elbette Müslümanca olmayan bir iştir.

Sırf başkaları görsün, veya başkasının evinde var diye bir şeyi lüzumsuz bir şekilde almak caiz değildir.

İsraf hususunda bir hadis-i şerif şöyledir:

Âişe radiya’llâhu anhâ’dan, Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Ev kadını, evinin taâmından isrâf etmeyerek (örf ü âdete göre âilesine, müsâfirlerine) infâk ve ikrâm ettiğinde, bu infâk ile me’cûr ve müsâb olur, sevap kazanır. Bu malı kazandığı cihetle de kocası, muhâfaza ettiği için hizmetçisi bir o kadar sevap kazanır.

Bunlardan bâzısının ecr-ü sevâbı, öbürlerinin sevâbından hiç bir şey eksiltmez. Demek ki, örf ve muhite göre ikram esastır. Bunlara her türlü masrafı da kıyas edebiliriz.

Resulullah (asm), ciddi bir ihtiyaç olmadığı halde sırf gösteriş ve tefahur (gururlanmak) için veya aşırı lüks ve tereffüh için yapılan harcamaları şeytana nispet etmektedir. (Ebu Bekir Bin Ebi Şeybe; Kütüb-i Sitte)

Yeme- içme, giyim –kuşam gibi hususlarda öncelikle Müslümanlara ait olan markalar tercih edilmelidir. Ancak bir müminin amacı hiç bir zaman gösteriş, pahalı giyinme vs. olmamalıdır. Mümine yakışan temiz, tertipli ve düzenli giyinmektir.