Osmanlı Devleti’nin asırlarca ayakta kalması, 4 Asır Dünya Lideri olması, yine mirasının günümüze de hükmediyor olması,halen dünya da özlenen devlet olması elbette tesadüf değildir. Geçmişin tecrübeleri üzerine kurduğu muazzam medeniyetin satır araları, topluluklara ve devletlere asırlarca hükmetmenin sırları arşivler açıldıkça ve zaman geçtikçe daha iyi anlaşılıyor…  Osmanlı Devleti’nigüçlü kılan devlet yapısındaki 7 sırrını sizler için derledik.

İŞTE OSMANLI'YI GÜÇLÜ KILAN 7 ÖZELLİK

1- İtaat, Hürmet, Gayret

4

Osmanlı Devleti üç esastan oluşan temel üzerine kurulmuş ve onu idare eden padişahlar da devletlerini bu temeller üzerinde yükseltmişlerdir. Sonuna kadar da iSLAM'a ve onun prensiplerine itaat, hürmet ve gayret esaslarından taviz vermeden devletlerini devam ettirmişlerdir. Sağlam dinialimler yetişmesi ve toplumu doğru yönlendirme ve eğitmeleri halkın bunlara itaat etmesi. Devlet adamına, ilim adamına büyük hürmet ve saygı vardır.

2- Liyakat ve Ehliyet 

7

Devlet idaresini ehliyetsiz ve hıyaneti sabit kişilere iş vermemişlerdir. Yetişkin olmayan, göreve layık olmayan vazife vermemişler. Kaht-ı rical ve mecburiyetler devrinde ise bunu en az zararla atlatma yolunu takip etmişlerdir. Duraklamadan itibaren bundan taviz verdikleri içinde devlet zayıflamıştır.

3- İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

insanı yaşatki devlet yaşasın ile ilgili görsel sonucu

İdareleri altındaki halkları, gerek Müslümanlar, gerekse Müslüman olmayanlar (Gayri Müslimler) olsun hiç kimseyi köle gibi değil, bir emanet olarak görmüşlerdir. Bu husus da devletin uzun ömürlü olmasına zemin hazırlamıştır. Halkın refahı ve mutluluğu için gayret etmişler. Halkın derdini, sıkıntısını sürekli dert edinmişlerdir. Devlet halkın emrinde, yöneticilerde halkın hizmetinde olmuşlardır. 

4- Yıkıcı Değil Yapıcıydı

2

Osmanlı Devleti asla sömürgeci değil, imar ve inşacı bir devlet olmuştur. Fethettikleri toprakların halkını, yer üstü ve yer altı zenginliklerini sömürmediler, buralardaki zenginlikleri toplayıp, devlet merkezlerine getirmediler. Her yerin zenginliğini yine aynı yerdeki insanların menfaati için kullandılar. Fakir olan yerlere de merkezden yüzyıllarca yardım gönderdiler. Hak ve adaleti dünya da yaydılar.

5- Gelişmiş İdarî Yapı

3

Osmanlı Devleti, merkeziyetçi bir devlet olmasına rağmen, yerinde idare ve kalkınma modelini geliştirmiştir. Bu sebeple, merkeze bağlılıkla beraber mahallî idare sistemini güçlendirmiş, fakat kontrolden uzak tutmamıştır. Halk yerinde doymuş göçler çok yoğun yaşanmamıştır.

6- Irk Değil, Din Birliğini esas almışlar

6

Padişahlar İslâm dini mensubu olarak merkezî idarede Hanefî mezhebini, mahallî ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde de Şafiî, Hanbelî ve Malikî mezheplerinin uygulamalarını tatbik etmişlerdir. Bu husus da devlete olan güven ve bağlılığı artırmıştır. Ayrıca Osmanlı, ırkların üstünlüğüne dayalı bir devlet değildi. İslâm dini ve ahkâmı çerçevesinde herkesin yeri tayin edilmişti. Müslüman olanla Müslüman olmayanın hukuku belli ve tanzim edilmişti. Müslümanlar arasında ırk ayrımı söz konusu değildir.

7- Devletin Tek Hâkimi Padişah

1

Ülke içinde Batılı manada soylu sınıfların olmaması, devletin bölünmesi ve erimesini önlemiştir. Devlet içinde birtakım sınıfların birleşip devleti parçalamasına müsaade edilmemiştir. Devlet idare etme hakkı Osmanlı hanedanına aittir ve bu ailenin dışındaki herkes bu idareye tâbidir. Ayrıcalıklı bir sınıf asla yoktur. Padişah'ta gerektiğinde mahkeme de yanlış yaptığında yargılanmış ve hesap vermiştir. Halk, şikayetini saraya gelerek dilekçe ile bizzat bildirmiştir. 

NOT: OSMANLIYI GÜÇLÜ KILAN DAHA FARKLI ÖZELLİKLER VAR AMA ŞİMDİLİK EN ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİMİZDEN SEÇTİK.

İNŞALLAH YENİDEN BÖYLE ADİL,GÜÇLÜ VE DÜZENLİ BİR CİHAN DEVLETİ OLURUZ DİYELİM..

Not: Yazının hazırlanmasında Yedikıta dergisinden faydalanılmıştır.