Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kadının kocasından başka bir kimse için üç günden fazla mâtem havasına bürünmesine müsaade edilmemiştir” Ümmü Atıyye (r. anhâ) metânet sâhibi, sabırlı bir hanımdı. Ölüler için mâtem tutmazdı. Arkasından feryâd ü figan ederek ağlamazdı.

 O kendi oğlunun vefatından üç gün sonra koku sürünerek halkın içine çıkmıştı. Bu hareketini garib karşılayanlara Efendimizden naklen şu haberi vermişti: “Bir kadının kocasından başka bir kimse için üç günden fazla mâtem havasına bürünmesine müsaade edilmemiştir” diye söylemiştir.

Ümmü Atıyye (r. anhâ) ashâb-ı kirâmın fakîhlerinden sayılmış ve kırk kadar hadis-i şerif naklettiği rivâyet edilmiştir. Hepsi Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. İki tanesi meâlen şöyledir: “Hanım olarak bizler cenâzenin peşini takipten men olunduk.

” “Rasûlullah (s.a) bizimle bey’at yaparken;  feryâd ederek ağlamamak üzere bizden söz aldı.” Ümmü Atıyye (r. anhâ) hicretin yetmişinci yılı civarında vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz bizleri şefaatine nâil buyursun. Amin.