GÜVENLİ OKUL VE OKUL ÖNLERİNİN TEMİZLENMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Ders saatlerinde okul bahçelerine ve çevresine toplanan bazı kişiler tenefüslerde ve okul çıkışında öğrencileri rahatsız ediyor. Öğrenciler kavga içerisine çekilmeye çalışılıyor. Okul Polisi uygulaması süreklilik arzetmediği için eğitimciler uygulamayı başarılı bulmuyor.

Okul çevresinde büfe ve marketlerde sigara hatta tane siagara satışı, uyuşturucu ve hap kullanan gençlerin okul çevresini mesken edinmeleri problemleri artırıyor.

Okullarda ve okul önlerinde Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılması gerekiyor. Bunların başında okul önlerinde Güvenlik Sertifikası bulunan bu eğiitmi almış kişilerin okul saatlerinde bulunması büyük önem arzediyor. 

Türkiye genelinde yapılan araştırmada okulların %61’inde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı, yönetici ve öğretmenlerden yaklaşık 1/3’inin okullarda güvenli ortamın oluşturulması için hiçbir seminer, konferans veya hizmetiçi eğitim almadıkları belirlenmiştir. Güvenlik uygulamaları ile ilgili eğitim alanların oranı ise %6,8’dir.

Bunun için etkili ve sürdürülebilir okul güvenliği için “Güvenli Okul Modeli” geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Risk düzeyi yüksek okulların etrafında kamera sistemi konulması ve güvenlik elemanı ile okulların ve etrafının güvenli hale gelmesi gerekiyor.

İişkur kanalkıyla eğitim dönemi içerisinde istihdam edilecek güvenlik elemanları ile bu ihtiyaç giderilebilir.

Tablo 1.1: Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Son Üç
Ay İçinde Karşılaştıkları ve Uyguladıkları Şiddet Davranışları
Fiziksel Şiddet 22,0 35,5
Sözel Şiddet 53,0 48,7
Duygusal Şiddet 36,3 27,6
Cinsel Şiddet 15,8 11,7
Kaynak: TBMM “Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana GelenOlayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” Araştırma Komisyon Raporu 2007.

Finlandiya’nın PISA sonuçları gösterilebilir.

OECD’nin Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2006 sonuçlarına göre en başarılı ülke Finlandiya’dır.

Bu projede 2000 yılından itibaren performansı sürekli artan Finlandiya proje temsilcisi Pekka ARINEN (2008) Finli öğrencilerin başarılarının 4 ana nedeninden birisinin “okulda güvenlik” olduğunu belirtmiştir. Kendini güvende hisseden öğrencilerin sınıf ortamında büyük bir sorgulama ve soru sorma özgürlüğü hissedebildiklerini, velilerin ise çocukları emin ellerde eğitim gördükleri için huzurlu olduklarını belirtmiştir.