Öğretmenlerin yıl sonu itibarıyla yapması gereken işler sıralandı

MEB'de öğretmenlerin yıl sonu itibarıyla yapması gereken işler neler?

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem 8.06.2018 Cuma günü sona erecektir. Dönem sonu yaklaşırken mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimiz ve yönetmelikte yapılan değişikliklerden haberdar olmayan öğretmenlerimiz için dönem sonu yapılacak iş ve işlemler hakkında kısa bilgi notları hazırladık. Dönem sonu karneleri ve ilgili belge ve evrakları e-okul sistemi üzerinden alınacağı için aşağıdaki görevleri ve sorumlulukları sıralanan iş ve işlemlerin yine okul idaresi tarafından bildirilen tarihlerde öğretmenler tarafından tamamlanması gerekmektedir.

Öğretmenlerin 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sonu Yapması Gereken İş ve İşlemler:

1. Sınav Tarih ve notlarının eksiksiz girilmesi, Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin sınav notu Girmedi ''G'' olarak e-okula aktarılır.

2. Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi,

3. Proje ödevi verilmiş ise bunlara dair değerlendirme formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Seçmeli derslerin tamamının puanla değerlendirilmesi, - Ders ve etkinliklere katılım notları (haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2. haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 def.) - Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için) - Ürün, ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji ve Tasarım dersi için)

4. E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Sınıf / Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi.

5- Davranış notlarının şube rehber öğretmeni tarafından eksiksiz girilmesi,

6. E-Okul sistemi içerisinde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş kitapların girilmesi

7. Rehberlik, Kulüp ve Toplum Hizmeti Faaliyetleriyle ilgili Sene Sonu Faaliyet Raporlarının Rehber Öğretmene teslim edilmesi

8. Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Not Çizelgelerinin, Proje Ölçeklerinin, Ders ve Etkinliklere katılım değerlendirme formunun Sınıf ya da Branş Öğretmenlerince mutlaka imzalanması birer nüshalarının alınması. Karne görüşü yazılması

9. Sosyal Kulüp yıl sonu raporu (Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için) Rehberlik yıl sonu raporu (Sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için) Sosyal Etkinlikler (Tamamlandı / Tamamlanmadı) işaretlenecek.

10. Sınav kağıtlarının Proje çizelgelerinin, ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formunun müdür yardımcısına imza karşılığı teslim edilmesi

11. Devam-Devamsızlık durumlarıyla ilgili sınıf defterleriyle sistem üzerindeki devamsızlık durumlarının karşılaştırılması, varsa hataların düzeltilmesi

12. Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması

13. Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan/unutulan günlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması

14. Kaynaştırma öğrencilerden, İngilizce dersinden muaf olmayanlara puan verilmesi

15.ŞÖK Raporlarının teslimi

16.Sınav Analizlerinin teslimi

17-Sosyal Kulüpler raporları idareye teslim

18.Ders kesim raporu

İLKOKULLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Görüntünün olası içeriği: yazı