Öğretmenlerin sene sonu yapması gereken iş ve işlemler

Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı yayınladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala MEB öğretmenleri ve idarecileri bilgilendirme amaçlı yayınladığı resmi yazıda yıl sonu işlemleri maddeler halinde açıkladı. Anasınıfında anasınıfı öğretmenlerinin yıl sonu yapması gereken işlemler, ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin yapması gereken iş ve işlemler ile ortaokullarda branş öğretmenlerinin sene sonu iş ve işlemleri konusunda detaylı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı ilgili hususlarda özen gösterilmesini istedi.

İŞLEMLERDE TİTİZLİK GÖSTERİLSİN
Milli Eğitim Bakanlığı aksaklığa meydan verilmeden öğretmenlerin ve idarecilerin belirtilen işlemleri yapmasını isterken, öğretmenlerin ve idarecilerin kendi görev alanları ile ilgili işlemlerde titizlik göstermesi istendi.

 

İLKOKULDA SINIF TEKRARI
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında ilkokullarda öğrencilere sınıf tekrarının yaptırılmamasının esas olduğu belirtilen açıklamada, istenilen düzeye ulaşamamış ilkokul öğrencileri için sınıf tekrarının yaptırılabileceği ifade edildi. İlkokulda sınıf tekrarı yapılması gereken öğrencinin velisinin 08.06.2017 tarihine kadar okula yazılı talepte bulunması, bu talep doğrultusunda ise öğrencinin sınıf tekrarı yaptırılmasına karar verilebileceği açıklandı.

İlkokulda sınıf tekrarı işleminde kaynaştırma eğitimi öğrencilerinin de aynı şekilde 08.06.2017 tarihine kadar velinin talebi üzerine sınıfta bırakılabileceğini belirten MEB, kaynaştırma eğitimi öğrencinin sınıfta bırakılmasında veli talebi ile birlikte Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi’nin kararının dikkate alınacağını belirtti.

İlkokulda sınıfta tekrarı nasıl yapılır konusunda ayrı bir açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, e-okul sisteminde aktif olan ancak okula devamsız olan öğrencilerin, e-okul sisteminde pasif olan öğrencilerin, 2016-2017 eğitim öğretim yılında birinci dönem okula gelen ancak ikinci dönem okula gelmeyen öğrencilerin sınıf tekrarına kalacağını belirtti.

ORTAOKULDA SINIF TEKRARI
Ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında sınıf tekrarında yapılması gereken iş ve işlemler konusunda bilgi veren Bakanlık, sene sonu şube öğretmenler kurulu toplantılarının 5-8 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmasını istedi. Şube öğretmenler kurulu yıl sonu kurullarda alınan kararlar e-Okul ŞÖK işlemleri ekranına kaydedilecek.

Sınava girmeyen, projesini teslim etmeyen öğrenciler için e-Okul not girişlerinde G yazılmasını belirten MEB, sürekli devamsız öğrenciler için G yazılmayacağını ve ilgili hanelerin boş bırakılacağını açıkladı. Sene sonu tüm iş ve işlemler için MEB tarafından gönderilen yazı ve diğer hususlar için aşağıdaki belgeyi inceleyebilirsiniz.

2016-2017 eğitim öğretim yılı sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler resmi yazı için TIKLAYINIZ

BUNLARIN DIŞINDA MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN İŞLER

Proje ödevi verilmiş ise bunlara dair değerlendirme formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Seçmeli derslerin tamamının puanla değerlendirilmesi, - Ders ve etkinliklere katılım notları (haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2. haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 def.) - Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için) - Ürün, ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji ve Tasarım dersi için)

- E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Sınıf / Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi.

- Sınav Tarih ve notlarının eksiksiz girilmesi, Sınava giremeyen öğrencilerin doktor raporu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin sınav notu Girmedi ''G'' olarak e-okula aktarılır.

- Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlar için 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlar için ise 3 adet ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi,

- Davranış notlarının şube rehber öğretmeni tarafından eksiksiz girilmesi, 6. E-Okul sistemi içerisinde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş kitapların girilmesi

- E-Okul sistemi içerisinde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş kitapların girilmesi

- Sınav kağıtlarının Proje çizelgelerinin, ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formunun müdür yardımcısına imza karşılığı teslim edilmesi

- Devam-Devamsızlık durumlarıyla ilgili sınıf defterleriyle sistem üzerindeki devamsızlık durumlarının karşılaştırılması, varsa hataların düzeltilmesi

- Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması

- Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan/unutulan günlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması

- Kaynaştırma öğrencilerden, İngilizce dersinden muaf olmayanlara puan verilmesi
- Rehberlik, Kulüp ve Toplum Hizmeti Faaliyetleriyle ilgili Sene Sonu Faaliyet Raporlarının Rehber Öğretmene teslim edilmesi

- Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Not Çizelgelerinin, Proje Ölçeklerinin, Ders ve Etkinliklere katılım değerlendirme formunun Sınıf ya da Branş Öğretmenlerince mutlaka imzalanması birer nüshalarının alınması

- Sosyal Kulüp yıl sonu raporu (Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için) Rehberlik yıl sonu raporu (Sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için) Sosyal Etkinlikler (Tamamlandı / Tamamlanmadı) işaretlenecek.