MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla 81 il valiliğine yeni eğitim öğretim yılı için genelge gönderildi. Öğretmenlerin geçici olarak diğer eğitim kurumlarında veya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirmeleri nedeniyle eğitim öğretimde sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilen genelgede şu hususlara dikkat çekildi:

EĞİTİM DIŞI İŞ YAPAMAYACAKLAR

Eğitim kurumlarından norm kadro fazlası öğretmen bulunmaması, bu durumdaki öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullara görevlendirilmesi esastır. Öğretmenler, zorunlu olmadıkça öğretmenlik dışındaki işleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilmeyecektir.

KADRO FAZLASI GİDECEK

MEB'den ''Ortaöğretime Uyum Programı'' Yazısı
Zorunlu hallerde bu kapsamdaki görevlendirenler, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından öncelikle aynı ilçe içinden kadro fazlası öğretmenler arasında yapılacaktır. Görevlendirmeler, eğitim ve öğretimin aksatılmaması ve ders bütünlüğünün sağlanması için ders yıb içerisinde yapılmayacaktır.

SONRAKİ DÖNEME ATAMA

Bir görevlendirmeler 1  Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında planlanıp aynı tarihler içinde sonraki eğitim ve öğretim yılı içinde yapılması düşünülen ve görev süreleri net olarak belirlenerek sonuçlandırılacaktır. İsmet Yılmaz MEB'in öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı 'Yazılı Anlatım Becerileri' uygulaması, 4,7 ve 9'uncu sınıflar için başlıyor. Öğrencilerin betimleme paragrafı, ikna paragrafı, dilekçe, hikaye, öykü, kompozisyon yazma ile cümle kurma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Akşam Gazetesi