Öğretmenler Zümre ve Şube Toplantılarını e-Okul Üzerinden Yapacak

Güncellenen “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" 25/08/2017 tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi.

İşte yeni yönergedeki önemli değişiklikler;


• E-okulda “E-Kurul ve Zümre” modülü açılacak ve zümre ile şube öğretmenler kurulu toplantısı gündem maddeleri, toplantı ve saati 5 gün öncesinden bu sisteme girilecek ve okul idaresi onaylayacak. Ardından zümrenin yapılmasının ardından alınan kararlar da yine aynı modüle işlenecek ve okul müdürünün modüldeki onayının ardından yürürlüğe girecek. Kararların uygulanmasının takibi de modül üzerinden yapılacak. 


• Bununla birlikte yazılı kural tutanağı da yine hazırlanmaya devam edecek. Islak imzalar atılacak. Okul idaresine teslim edilecek.


***Okulunda tek zümre olan öğretmenler de bundan sonra müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında zümre yapacak.


***Seçilen zümre başkanı 2 yıl süreyle görev yapacak ve ciddi bir durum olmadığı sürece zümre başkanı zümre başkanlığından ayrılmayacak. 


• İlçe/bölge/okul zümreleri için belirlenen tarihler de yönergede şöyle yer alıyor;


BİRİNCİ DÖNEM: Eylül ayının ikinci haftasının ilk 2 iş günü içerisinde 
İKİNCİ DÖNEM: İkinci dönemin ilk haftasının ilk 2 iş günü içerisinde 
SENE SONU: Haziran ayının dördüncü haftasının son 3 iş günü içerisinde yapılacak.