*Öğrencilerin bir konuyu başardıklarından-öğrendiklerinden emin olmadan bir sonraki konuya geçmemelidir.

*Öğretmen ses tonunu iyi kullanmalıdır.

*Açık ve anlaşılır yönergeler sunmalıdır.

*Dersi, ilgili davranışsal hedeflere eriştirecek biçimde planlamalıdır.

*Öğretmen derse hazırlanarak girmelidir.

*Öğretmen sınıfta belli bir yere çakılıp kalmamalı, aynı yerde gidip gelmemeli, kendini öğrencilere göre ayarlamalıdır.

*Öğretmen her türlü ödevi ve sınav kağıtlarını değerlendirdikten sonra, öğrencilere dağıtmalı, onların itirazlarını hiç kızmadan dinlemeli, hata yapmışa kabul etmeli, özür dilemelidir.

*Öğretmen sınav, ödev gün ve saatlerini öğrencilerle birlikte belirlemelidir.

*Sınıftaki bütün bireyler ve gruplarla etkileşim kurmalıdır.

*Öğretmen sınıfta demokratik bir ortam yaratmalıdır.

ÖĞRENCİ ile ilgili görsel sonucu

*Derslerini amaçlı ve düzenli biçimde sürdürmelidir.

*Öğrencilere uygun geri bildirimde bulunmalıdır.

*Olumlu davranışları pekiştirmeli, olumsuzları kontrol etmelidir.

*Öğretmen işe koşulan öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanırken ilkelere uymalı, sınıfını ona göre düzenlemelidir.

*Öğretmen, öğrenme-öğretme araç ve gereçlerini etkili biçimde kullanmalıdır.

*Öğretmen, konuları basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu oluş özelliklerine, yakın çevre ve zamandan uzağa doğru işlemelidir.

*Öğretmen, özellikle okul öncesi ve ilköğretimden, eğitsel oyunlara hemen hemen her eğitim durumunda yer vermelidir.

*Öğretmen öğrencilerine onları sevdiğini yeri gelince belirtmelidir.

*Öğretmen derse zamanında girip çıkmalıdır.

*Öğretmen öğrencilerini tanımalı, onlara adlarıyla seslenmelidir. Sınıfta ise, “sevgili çocuklar, sevgili gençler, arkadaşlar” gibi duygusal yünü olan sözcüklerle seslenmelidir.

*Öğretmen, velilerle her ay toplantı yapmalı, onları bilgilendirmelidir.

*Öğrencilerden her dönem ya da yıl sonunda kendisini eleştirmelerini istenmelidir.

*Öğrencilerden gelen dönütlere duyarlı olmalı, bunlardan yararlanmalıdır.

*Öğretmen sınıfta bir orkestra şefi gibi davranmalıdır.

*Öğretmen sınıfta yanlış yapmak korkusundan uzak, rahat bir öğrenme ve iletişim ortamı yaratmalıdır.

Uygun sorular ve çarpıcı örneklerle sezgisel düşünmeyi geliştirici sınıf tartışmaları yaptırmalıdır.