Üniversitelerde keyfi kadrolaşma ve atamalar devam ediyor.

Bazı boş olan yani öğrencisi bulunmayan bölümlere hoca ataması yapıldığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz." hükmü bulunmaktadır.

yök ile ilgili görsel sonucu

 

Bununla birlikte, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, varsa ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim kurulunun görüşü alınarak, müdür tarafından, ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşan kadro taleplerini en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir." Düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda özetlediğimiz yükseköğretim personel mevzuatımıza göre, üniversitelerin öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarına (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, eğitim-öğretim planlamacısı) YÖK tarafından izin verilmediği müddetçe alım yapılması mümkün değildir.

Bugünlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında yer alan "Akademik Kadro İlanları"nı incelediğimizde, öğrenci tarafından tercih edilmeyen ve kapanmayla yüz yüze olan programlara öğretim görevlisi alınması için ilgili Üniversiteler tarafından YÖK'ün de izniyle ilana çıkıldığını görüyoruz.

Örneğin, aşağıdaki tabloya baktığımızda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi programının 40 kişilik kontenjanına geçen yıl sadece 6 kişi yerleşmişken, bu üniversite tarafından 29 Eylül 2017 tarihinde Öğretim Görevlisi alınmak üzere ilgili programda kadro ilan edilmiştir.

Her ilan edilen kadro aynı zamanda devlet kaynağıdır. Dolayısıyla bir yere ilana çıkarken gerçekten ihtiyaç olup olmadığı, bölümlere öğrencilerin tercih durumu, ilerleyen yıllarda iş imkanları gibi analizler yapılmadır. Ancak bu tablo bize gösteriyor ki yükseköğretim kurumları "İhtiyaca Göre Kadro İlanı" yerine halen "Adamına Göre Kadro İlanı" zihniyetini bir türlü değiştirememektedir.

Umarız ki daha fazla geç kalınmadan yükseköğretimde insan kaynağı planlamasını birileri yapar ve kadrolar ihtiyaç olan alanlarda ilan edilir...

Bizden söylemesi !

ÜNİVERSİTE

PROGRAM ADI

KONTENJAN

2017 LYS

YERLEŞEN

EK

YERLEŞTİRME

DOLULUK

ORANI

Amasya Üniversitesi Merzifon MYO

İnşaat Teknolojisi

50

15

0

%30

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO

Kimya Teknolojisi

40

6

0

%15

Bingöl Üniversitesi

Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Programcılığı

40

6

0

%15

Bingöl Üniversitesi

Genç MYO

Ormancılık ve Orman Ürünleri

40

12

2

%35

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç MYO

Bilgisayar Programcılığı

100

14

0

%14

Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu MYO

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

30

6

1

%23