ÖĞDER(Şuurlu Öğretmenler Derneği) Bölge toplantısı Erzurum,Bayburt ve Erzincan illerinden Şube Başkanı ve yardımcılarının katılımı ile Erzincan Öğretmenevinde yapıldı.

Toplantıya ÖĞDER Genel Merkez'den Y.Kadri Kaya, Erzurum Şube Başkanı Abdullah İkinci, Gümüşhane Şube Başkanı Yakup Topal, Erzincan Şube Başkanı Hilmi Ayaz ve bu illere mensup başkan yadımcıları katıldı. Erzurum ÖĞ-DER'den Tanıtma Başkanı Kuddusi Kızılkaya ve Genç Öğ-Der Başkanı Tıbyan Dirik, Gümüşhane Ögderden Seyit Yolcu, Husnu Cemal Alkan, Erzincan Ögderden Sadi Alkan, Selami Karadag, Ünal Yüksel, Dursun Simsek'te toplantıya katıldı.

Toplantıya Misafir olarak katılan Memursen ve Eğitim Birsen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül bir selamlama konuşması yaptı. Öğ-der'e çalışmalarıyla ilgili teşekkür etti.

Toplantı açılışında Genel Merkez Dış İlişkiler Komisyon Başk. Yrd. Y.Kadri Kaya bir basın açıklaması yaparak eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Açıklama Şöyle:

 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci kanaat döneminin ortasına girmiş bulunmaktayız.
Milli eğitim sisteminde kalıcı çözümlere imza atılmadığı için eğitim sistemimiz sorunlar yumağından bir türlü kurtulamamıştır.
Eğitim sistemimiz batının değerlerine göre tanzim edilmiş bir sistemdir. Mevcut sistem bizim değerlerimizle asla uyuşmuyor. Eğitim öğretim sistemimizde şekilde değil, muhteviyatta değişiklik yapılması gereklidir. Müfredatlar değişmeli, inanç ve ahlâk değerlerimize uygun bir şekilde yeniden hazırlanmalıdır. Ders kitapları baştan sona incelenerek, millî, manevî ve ahlâkî değerlerimize aykırı unsurlardan arındırılmalıdır. Eğitim öğretimde çocuklarımızın ve gençlerimizin kalbine ne koyduğumuza dikkat etmeliyiz. Değerler eğitimi çalışmaları somutlaştırılarak artırılmalıdır. Din dersi ilkokul 1.sınıftan itibaren verilmelidir.
Yeni ders kitaplarının basımının gecikmesi nedeniyle öğrenciler okulların çoğunda ders kitabı olmaksızın ders görmektedir. Bu sıkıntı acilen çözülmelidir. Kitapalrda sornlar halen devam ediyor. milli değerlerimize aykırı birçok husus halen yeni kitaplarda yer alıyor.
Gelecek kaygısıyla etüt, kurs vb. dersleri de alan çocuklarımız ders yükü altında ezilmektedir. Bazı gereksiz dersler kaldırılıp, ders saatleri azaltılmalıdır. Haftalık ders yükü İlkokullarda 25, Ortaokullarda 30 ve Liselerde 35 ders saati geçmemelidir.
19. Milli eğitim şurasında kaldırılması yönünde bir karar alınmış olan, Turizm ve Otelcilik liselerinde okutulan alkollü içecek ve kokteyl hazırlama dersi kaldırılmalıdır. Alkolle tanışmanın 10-11 yaşına düştüğü ülkemizde bu kararın uygulanması, alkolden uzak bir gençliğin yetişmesine katkı sağlayacaktır.
Akıllı telefonlar ortaöğretimde gençlerin derslere olan ilgisini azaltmaktadır. Öğrencilerin sınıflara akıllı telefonla girmemesi yönünde alınacak bir karar eğitim öğretimde başarıyı artıracaktır.
Aile düzenini ve ahlâkı yok eden TV dizileri ve eğlence programlarıyla nesillerimiz ifsat ediliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK harekete geçmelidir. Milletimizin değer yargılarına aykırı, Türk aile yapısına zararlı yayınlara engel olmak konusunda acil çalışma yapılmalıdır..
Mesleki eğitim teşvik edilmeli, aynı zamanda mesleki yeterlilik sahibi bireylerin yetişmesi için tedbirler alınmalıdır. Ülkenin kalkınması ve işsizliğin önlenmesinde en önemli çalışmanın mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olacağı kesindir. Meslek ortaokulları açılmalıdır.
Darbeci zihniyetlerin mahsulü olan karma eğitimden vazgeçilmeli, insanımıza çocuğunu okutacağı okulu hür iradesi ile seçme imkanı verilmelidir.
FETÖ teröründen ve ayrıklıkçı terörden dolayı görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan memurların suçlu olanlarına gerekli cezalar uygulanmalıdır. Fakat suçsuz olanların zaman kaybedilmeden tespit edilip hakları geri verilmelidir.
FETÖ’nün en büyük ideali olan ve ifsad aracı olan dinler arası diyalog ders kitaplarından çıkartılmalı ve inanç esaslarımıza aykırı olan dinler arası diyalog ve medeniyetler korosu gibi çalışmalarından vazgeçilmelidir.
Yabancı dil dersleri herkese değil ihtiyacı olana ve gerektiği kadar verilmeli. İlkokul ve orta okullardan kaldırılmalı sadece ortaöğretimde seçmeli olmalıdır. Beşinci sınıflara yapılmak istenen yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasından vazgeçilmelidir. 
2016-17 Eğitim Öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci, veli , eğitim çalışanı ve milletimiz için hayırlı olmasını yüce Allah'tan diliyorum." dedi.

Toplantıda illerin çalışmaları masaya yatırıldı. Erzurum Şube Başkanı Abdullah İkinci neden ve nasıl çalışmalıyız konusunda bir sunum yaptı. Şube Başkanları illeriyle ilgili bilgiler verdiler. 

Toplantı asır süresinin okunmasıyla son buldu.