ÖĞ-DER Erzurum Şube Başkanı Abdullah İkinci yaptığı basın açıklaması ile ücretli öğretmenlerle ilgili çözüm önerilerini anlattı. ÖĞ-DER Başkanı İkinci:

"Bakanlığımız yeteri sayıda kadrolu öğretmen atamadığı için okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için bu ihtiyacı ücretli öğretmen denilen bir yolla karşılamaktadır. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları MEB’e kadrolu olarak atanamadıkları için ücretli öğretmenlik yapmak durumunda kalmaktadır.  Bu öğretmenler MEB’in okullarında kadrolu öğretmenler gibi derse girmektedir, yıllık plan hazırlamaktadırlar, nöbet tutmaktadırlar, e-okul’a not girmektedirler, toplantı ve kurullara katılmaktadırlar. Ücretli öğretmenler, atanmış öğretmenlerle aynı işi yapmaktadır. Tek farkları kadrolarının olmaması, özlük haklarının olmaması ve aldıkları ücretlerin az olmasıdır. Hatta asgari ücretin bile altında bir ücretle çalışmalarıdır. Ücretli olarak derse giren öğretmen ekonomik olarak hakkının verilmediğine inanıyor, okula aidiyet duygusu taşıyamıyor ve geçici olduğuna inandığı içinde çokta verimli olmuyor.

Mezun olup aile kurmuş, çoluk çocuk sahibi olmuş, belli bir yaşa gelmiş ancak atanamamış ücretli öğretmenlerin kadroya kavuşturulması veya özlük haklarında iyileştirmeler yapılması sosyal devlet açısından büyük önem taşımaktadır.

ÖĞ-DER olarak ücretli öğretmenlerin tespit ettiğimiz sorunları ve konuda çözüm önerilerimiz:

1)  Asgari ücrete yapılan zammın ardından ücretli öğretmenlerin aylık kazançları asgari ücretin gerisinde kalmıştır. Asgari ücretliler 1404 TL alırken ücretli öğretmenler de haftada 30 saat derse girse bile bu rakama ulaşamamaktadır.

2) Ücretli öğretmenin aile ve çocuk yardımı yapılmamaktadır. Oysaki taşeron işçileri bile aile ve çocuk yardımı almaktadır.

3) 30 saatin altında derslere giren ücretli öğretmenlerin sigortaları yarım veya eksik yatmaktadır.

4) Öğretmenlere nöbet ücreti verilirken, ücretli öğretmenler bu ücretten yararlanamamaktadır.

5) Kar tatili veya diğer tatillerde ücretli öğretmen maaş veya ücret alamamaktadır.

6) Yarıyıl tatillerinde ve yaz tatillerinde yine maaş alamamaktadır.

7) ÖSYM ve MEB’in merkezi sınavlarında ücretli öğretmenlerin görev alma hakları yoktur.

8) Yetiştirme ve destekleme kurslarında öğretmenler çift katı ücret alırken ücretli öğretmenler normal ek ders ücreti almaktadır.

9) Ücretli öğretmenin MEBBİS’te kayıtları yoktur ve öğretmen kimlik kartları da yoktur. Dolayısıyla öğretmenlerin yararlandığı haklardan faydalanma şansları da bulunmamaktadır.

10) Sevk ve rapor aldıklarında ek dersleri direkt olarak kesilmektedir. Onlar için ek ders demek normal maaş demektir. Dolayısıyla maaşı hemen kesilmektedir.

11) Ücretli öğretmenin mazeret izni hakları da yoktur. Herhangi bir izin durumunda yine hemen ek dersleri kesilmektedir.  Sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüplerde görev alan ücretli öğretmenlere ayrıca bir ücret ödenmemektedir.

Taşerona kadro için çalışmalar sürerken ücretli öğretmenlerle ilgili bir adım atılması da gerekir.  Bakanlığımız ücretli öğretmenlere hem maaş anlamında hem de özlük hakları bakımından mutlaka adım atarak vekil öğretmenlik statüsü getirilerek aylık belli bir ücret ve üzerinde ders ücreti ödenmelidir. Sigorta ve diğer birçok verilmeyen hakları tanınmalıdır.

ÖĞ-DER olarak diyoruz ki; Maliye Bakanlığı işin parasal boyutunu, Milli Eğitim Bakanlığımız da işin teknik boyutunu masaya yatırıp ücretli öğretmenlerimize hak ettiği değeri vermelidir." dedi