ÖĞ-DER Genel Merkez Şube Başkanları toplantısı Ankara'da yapıldı

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER)'in her ay yaptığı şube Başkanları toplantısı Balgat'ta yapıldı.

Toplantıya Genel Merkez Başkanlık Divanı ve Şube Başkanları katıldı.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Toplantının başlangıcında ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü bir basın açıklaması yaptı.

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, ayakta duran insanlar

SÜRÜCÜ: "DİN HERKESE LAZIM"

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının üniversitede kısıtlama yapmadan tüm adaylara sorulması gerektiğini söyledi. 
Sürücü, "Üniversite sınavlarında Din dersi sorularının sorulmayacak kararı büyük bir yanlışlıktır. Sonradan yapılan kısmi değişiklikler ise yeterli değildir. Din kültürü sorusunu azaltmak dersi öğrencinin gözünde değersizleştirmektir.
Bilinmelidir ki, hangi mesleği seçeceğine bakılmaksızın dini bilgiler her kese gereklidir. Doğru din eğitimi iyi ahlaklı insan yetiştirmenin temelidir." dedi.
ÖĞ-DER aylık şube başkanları toplantısında bir konuşma yapan Hamdi Sürücü eğitimin temelinde öğretmenin olduğunu vurguladı. Dünyanın en önemli işini yapan ve geleceği şekillendirecek gençleri yetiştiren görevliler olan öğretmenleri öğrencilerinin puanlaması ile ezdirmeyi eğitime vurulan bir darbe olarak nitelendiren Sürücü, " Bundan vazgeçilmelidir. 
Unutmamalıyız ki, eğitimin temeli öğretmendir. Eğitimi sadece öğrencinin akademik başarısı olarak görmemeliyiz. İyi ahlaklı ve ihsan sahibi insan yetiştirme çabası olarak görmeliyiz. Bu işi de iyi yetişmiş ve kendine güveni olan öğretmenler yapacaktır. " diye konuştu.

Görüntünün olası içeriği: 21 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

HAMDİ SÜRÜCÜ'NÜN BASIN AÇIKLAMASI TAM METNİ


Sayın Divan, Sayın Şube Başkanlarımız, Sayın Basın Mensupları! 
Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak şube başkanları toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı bahtiyarız. 
Hepiniz Hoş Geldiniz! Sefalar getirdiniz.
Eğitim toplumun geleceğini inşa hareketidir. Her toplum geleceğini güven üzere inşa etmek için kendine ait eğitim sistemi kurar. Bu sistem ile gençliğini eğitip geleceğini kurar.
Medenileşme adına çıktığımız batılılaşma yolunda ikiyüz yıldır yakalandığımız taklitçilik hastalığı bizi hergün biraz daha dibe çekmektedir.
Eğitim sistemimiz Avrupa ve Amerika’dan davet edilen uzmanlar tarafıdan düzenlenmiş nihayetinde Fulbright ile tamamen batıya teslim edilmiş ve halende etkisinden kurtulabilmiş değildir.
Adeta dere geçerken at değiştirircesine eğitim yılının başında hazırlıksız ve acele ile yapılan sınav sistemleri değişiklikleri eğitime vurulan darbelerdir.
Üniversite sınavlarında Din Kültürü sorularının sorulmayacak kararı büyük bir yanlışlıktır.Sonradan yapılan kısmi değişiklikler ise yeterli değildir.
Din kültürü sorusunu azaltmak dersi öğrencinin gözünde değersizleştirmektir.
Bilinmelidir ki, hangi mesleği seçeceğine bakılmaksızın dini bilgiler her kese gereklidir. Doğru din eğitimi iyi ahlaklı insan yetiştirmenin temelidir.
Din Kültürü sorularının kısıtlanmadan tüm sınavlarda ve bölümlerde sorulmalıdır. 
Performans değerlendirmesi adı altında öğretmene öğrencinin puan vermesi öğretmeni öğrencinin karşısında küçük düşürmek ve ezmektir.
Dünyanın en önemli işini yapan ve geleceği şekillendirecek gençleri yetiştiren görevliler olan öğretmenleri öğrencilerinin puanlaması ile ezdirmek eğitime vurulan darbedir. Bundan vazgeçilmelidir. 
Unutmamalıyız ki, eğitimin temeli öğretmendir.
Eğitimi sadece öğrencinin akademik başarısı olarak görmemeliyiz. İyi ahlaklı ve ihsan sahibi insan yetiştirme çabası olarak görmeliyiz. Bu işi de iyi yetişmiş ve kendine güveni olan öğretmenler yapacaktır." Dedi.

Toplantıda eğitim gündemi ve dernek faaliyetleri konuşuldu.