ÖĞ-DER ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI ANKARA ÖĞRETMENEVİNDE YAPILDI

Ankara Öğretmenevinde yapılan toplantıya Genel Başkan Hamdi Sürücü, Genel Merkez Başkanlık Divanı Üyeleri, Şube ve Bölge başkanları katıldı.

Son yıllarda eğitimcilerin itibar kaybına uğramakla beraber şiddete de maruz kaldığını belirten ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, "Geleceğin mimarı öğretmenlerin öğrenci ve veli karşısında eli güçlendirilmeli, öğretmenler kaybettiği itibara, saygıya yeniden kavuşmalıdır. Öğretmen kimsenin oyuncağı olmayıp, toplumda hak ettiği değeri bulmalıdır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı gerekli çalışmaları acilen yapmalıdır.

Eğitimin temelinde öğretmenin olduğu unutulmamalıdır." dedi.


2017-18 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Şuurlu Öğretmenler Derneği aylık şube başkanları toplantısının ilki Başkent Öğretmenevi'nde yapıldı. ÖĞ-DER genel merkez yöneticileri, 65 ilden gelen şube başkanları, Teşkilat Başkanları ve Şube Sekreterleri ve eğitimcilerin katılımıyla yapılan toplantıda yeni eğitim öğretim yılının planlaması yapıldı. Şubelerin illerinde yapması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.


Toplantıda kan gölüne dönmüş Arakan'ı da hatırlatan Sürücü, Arakan'da çoluk çocuk binlerce Müslüman öldürüldüğünü, onbinlerce Müslüman yerinden yurdundan edildiğini hatırlattı. Bu zulmün toplumun diğer kesimlerini olduğu gibi, eğitimcileri de derin bir hüzne boğduğunu söyleyen Hamdi Sürücü, Myanmar hükümetinin laftan anlamayıp ancak güçten anlayacağını söyledi. Sürücü, Dünyada İslam Birliği kurulmadan, D8'lerin işler hale getirilmeden bu zulümlerin önlenemeyeceğini vurguladı. 

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar
ÖĞ-DER GENEL BAŞKANI HAMDİ SÜRÜCÜ'NÜN
BASIN AÇIKLAMASI TAM METNİ

ÖĞ-DER BASIN AÇIKLAMASI 9 Eylül 2017 Cumartesi 
Sayın Divan, Sayın Şube Başkanlarımız, Sayın Basın Mensupları! 
Şuurlu Öğretmenler Derneği yöneticileri olarak yeni eğitim öğretim yılının ilk Şube Başkanları toplantısında bir arada olmaktan dolayı bahtiyarız.
Hepiniz Hoş Geldiniz! Sefalar getirdiniz!
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başındayız. 1 Milyon öğretmen okullarında göreve başladı. Gelecek hafta 18 Milyon öğrenci için ders zili çalacak.
Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci, veli, eğitim çalışanı ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum

Görüntünün olası içeriği: 14 kişi, oturan insanlar ve iç mekan
Bizleri sağlık ve sıhhatle bu günlere ulaştıran Allah’a Hamdolsun!
Sözlerime kan ağlayan Arakan'ı anarak başlamak istiyorum. Arakan'da çoluk çocuk binlerce Müslüman öldürülmüş, onbinlerce Müslüman yerinden yurdundan edilmiştir. Bu zulüm biz eğitimcileri de derin bir hüzne boğmuştur. İslam alemi sadece gıda ve ilaç yardımı yapmakla kalmamalıdır. Bu zulmün önlenmesi için harekete geçmeli, acil eylem planları yapıp uygulamaya koymalıdır. İslam aleminde yöneticiler acilen ciddi adımlar atmalıdır. Görünen o ki, Irkçı İsrail hükümeti gibi Irkcı Myanmar hükümeti de laftan değil, güçten anlıyor. Dünyada İslam Birliği kurulmadan bu zulümler ortadan kalkmayacaktır.
Zulme engel olmak için D 8’i işler hale getirip islam birliği kurulmalıdır.
Yıllardır uzak doğu kaynaklı filimlerle bize şirin gösterilmeye çalışılan budizmin ve taraftarlarının vahşetlerini son yıllarda Arakan’da görmekteyiz. Buna rağmen 14 – 19 Eylül tarihlerinde Trabzon’da yapılacak olan yoga festivali Budizm'in inanç ve ahlak değerlerinin reklamı ve dinler arası diyalogun bir başka versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yanlıştan mutlaka vaz geçilmelidir.
Yeni eğitim öğretim yılına her zaman olduğu gibi sorunlarla girmiş bulunuyoruz. Her şeyden önce Millî Eğitim sistemimiz batı kültüründen kurtarılamamış, taklitçi bir sistemle yoluna devam etmektedir. Bu sistem bin yıllık köklü geçmişi olan milletimizin değerlerine uymamaktadır. Yenilenen müfredat ve ders kitapları evrensel değerler denilen batıcı değerlerden kurtarılmış değildir. 
Başarı istiyorsak eğitim sistemimiz, müfredatlarımız ve ders kitaplarımız millî ve manevi değerlerimize göre tanzim edilmelidir.


Milli Eğitimin içinde bulunduğu batıcı zihniyet çıkmazını konuşmak yerine, teoriden öteye geçemeyen evrimi konuşan, ancak 30 – 40 yıllık geçmişi olan uyduruk kelimelerin neden kullanılmadığını sorgulayan, manasını tam bilmedikleri ve öğrenmeye de çalışmadıkları cihad kelimesine takılıp gürültü koparanlar doğruyu öğrenme ve anlatma gayretinde değildirler. Sadece kendi siyasi bakışları doğrultusunda gürültü koparmakta ve İslam'ın doğru anlaşılmasına engel olmaktadırlar. Bin üç yüz yıldır Müslüman olan ve İslam'ın bayraktarlığını yapan müslüman milletin çocuklarına dinlerinin doğru öğretilmesine engel olacak çalışmaların içinde olan herkes bu millete en büyük zulmü yapmış olmaktadır.
Eğitimin bitmeyen bir sorunuda öğretmen eksikliği konusudur. Seksen binden fazla öğretmen ihtiyacının, 430 binden fazla atamayı bekleyen öğretmenin olduğu ülkemizde yılda 20 bin öğretmen atayarak, 15 yılda atanan toplam öğretmen sayısıyla övünmekle bu sorunun aşılamayacağı kesindir. Acilen yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmalı ve öğrenciler ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerle değil kadrolu öğretmenlerle eğitim görmelidir.


Hükümetin memura % 4 artı % 3,5 gibi bir maaş artışını reva görmesi ancak “Dağ fare doğurdu” öz deyişiyle ifade edilebilecek bir uygulamadır. Memur rahmetli Erbakan'ın verdiği zammı arar haldedir. 
Son yıllarda eğitimcilerimiz itibar kaybına uğramakla beraber şiddete de maruz kalmaktadır. Geleceğin mimarı öğretmenlerin öğrenci ve veli karşısında eli güçlendirilmeli, öğretmenler kaybettiği itibara, saygıya yeniden kavuşmalıdır. Öğretmen kimsenin oyuncağı olmayıp, toplumda hak ettiği değeri bulmalıdır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı gerekli çalışmaları acilen yapmalıdır. Eğitimin temelinde öğretmenin olduğu unutulmamalıdır.


Orta Öğretim, Temel Eğitim ayrımı yapılmadan tüm eğitim kurumlarına yeterli miktarda ödenek verilmelidir. Okul müdürleri ve idareciler içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılmalı, müdür, idareci ve öğretmenler veli gözünde para toplayan kişiler olmaktadan çıkarılmalıdır. 


Okulların bahçe girişleri öğretmenlerimizin toplu sigara içme mekanı haline gelmesi pedagojik açıdan doğru olmayan bir tutumdur. Biz eğitimciler öğrencilerimize iyilik, doğruluk vb. güzel davranışlarda örnek oluşturmalıyız. Sigarayı meşru bir alışkanlık gibi gösterme yolunda örnek olmamalıyız. Bu nahoş görüntünün ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alınmalıdır.


Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven, vatanına ve milletine hizmet etmek için birbirleriyle yarışan, imanlı, izanlı, salih bireyler olarak yetiştirmek hepimizin en büyük vazifesi olmalıdır.
ÖĞ-DER olarak bu yolda gayretlerimiz bu dönemde de artarak devam edecektir. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla eğitimin sorunlarına uygulanabilir çözümler üretmeye devam edeceğiz.


Yeni eğitim-öğretim yılında tüm okullarımızda gençliğimizi daha iyi yetiştirmek için özel gayret gösterilmesini, öğretmenlerimizin motivasyonunun artırılması için yeni çalışmalar yapılmasını, bu yolda velilerimizi de işe katarak onları da yapılacak seminer ve toplantılarla daha çok şuurlandırıp, niteliği arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.
Bu ayki toplantımıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Ülke insanımıza huzur, barış ve saadetler diliyorum.