Norm Kadro Güncellemeleri 16 Ekim'de Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sayı:

Konu: Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlrı Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik b) 25/08/2017 tarihli ve 12827167 sayılı Makam Onayı 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de 2016/9488 karar sayısı ile yayımlanan İlgi (a) Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında ''Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir.

Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.'' hükmü yer almaktadır.  Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; ilgi (b) Makam Onayı ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılına esas olmak üzere

16/10/2017 - 10/11/2017 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarında güncelleme yapılması planlanmıştır. Buna göre; 1- MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 16 Ekim 2016 tarihinde eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları,

2- Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olacağının bilinmesi, 3- Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında ilgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Müdürlüğümüze gönderilmemesi, 4- Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince güncelleme yapılmak üzere Bakanlığa gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Hamza AYDOĞDU Bakan a. Genel Müdür Dağıtım: Gereği: 81 İl Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlükleri) 

NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

Eğitim kurumu müdürlüğünde, Norm bilgilerinin MEBBİS Norm modülüne girişi, kurum detay raporu ve norm kadro veri girişi bilgilendirme tutanağının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında. Eğitim kurumlarından toplanan kurum detay raporu ve norm kadro veri girişi bilgilendirme tutanaklarının MEBBİS Norm modülü ile karşılaştırılarak kontrol edilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 21-24 Ekim 2017 tarihleri arasında.

İlçe milli eğitim müdürlüklerinden toplanan kurum detay raporu ve norm kadrı veri girişi bilgilendirme tutanaklarının MEBBİS Norm modülü ile karşılaştırılarak kontrol edilmesi 25 Ekim

8 Kasım 2017 tarihleri arasında. Girilen bilgilerin ve normların eğitim kurumu müdürlüklerince kontrol edilmesi 9-10 Kasım 2017 tarihleri arasında.