Yapılan ibadet ve amellerin her türlü şüpheden uzak olması gerekir. Şüphe ve tereddütler amelin değerini düşürür. Bu yüzden kıldığı namazın kaç rekat olduğunda ilk defa şüphe eden kimsenin bu namazı yeniden kılması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri namazında kaç rekat kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazı yeniden kılsın” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, III, 435; bkz. Zeylai, Nasbu’r-raye, II, 173).

 Namaz ile ilgili görsel sonucu

Namazda zaman zaman şüpheye düşüp kaç rekat kıldığı hususunda kesin bir kanaate varamayan kimse, kıldığına emin olduğu en az rekat sayısını esas alarak namazına devam eder. Hz. Peygamber, (s.a.s.) “Sizden biri namazında şüphe eder de üç mü dört mü kıldığını bilemezse, şüpheyi bıraksın ve en az rekatı esas alarak namazına devam etsin” buyurmuştur (Nesai, Sehv, 24; İbn Mace, İkame, 132).

 Namazda rekat sayısında şüpheye düşünce ne yapılmalı?

Buna göre dört rekatlı bir namaza başlayan kimse, kıldığı rekatın birinci rekat mı ikinci rekat mı olduğunda kuşkuya düşüp, bir tarafı tercih edemezse, kendisini bir rekat kılmış sayar ve birinci sayılan rekatın ikinci; üçüncü sayılan rekatın da dördüncü rekat olma ihtimali bulunduğu için, her bir rekatın sonunda oturur ve tahiyyatı okur. Böylece dört oturuş yapmış olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, I, 165, 166). 

İbadetlerde kişi niçin ibadet ettiğini bilerek yapmalı. Yani namaz kılıyor ise namaza odaklanmalıdır. Kur'an-ı Kerimde pek çok ayette huşu ile kılınan namazın öneminden bahsedilmektedir. Maalesef kılınan bir çok namazda bunu yakalamak mümkün olmamaktadır. Ama yine pes etmemeli her ne olursa olsun namaza devam edilmelidir. Önemli olan farzın yerine getirilip Allah'ın emrine uymaktır. Bu anlamda kimi zaman namaz esnasında farklı düşünceler ve konsantrasyon dağınıklı nedeniyle rekat sayılarında şaşırmalar olabilmektedir. Bu durum bazen evham durumuna da gelebilir. Peygamber Efendimizin bu hususta ümmetine şöyle buyurmuştur. “Sizden biri namazında kaç rekat kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazı yeniden kılsın" bu anlamda kıldığı namazın kaç rekat olduğunda ilk defa şüphe eden yani sürekli bu şüphe içinde olmayan  kimsenin bu namazı yeniden kılması gerekir.