OKULLARA YENİ ATANANLARA TAVSİYELER

Okullara yeni atamalar yapıldı. İlk defa müdür yardımcısı olacaklara tecrübelilerden tavsiyeler

Öncelikle ataması yapılan yeni idarecileri kutlar yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Karanameler okullara gelince il içinde ilişik kesildikten bir gün içerisinde görevine başlar.

Göreve başlayınca zaten resmi yazıyla görevler maddeler halinde teblig edilir,bunların dışında da müdürün verdiği görevleri yapmakla mükelleftir.

Sorumluluğunuz kadar yetki alarak çalışın. Eşitlikçi, güvenilir,samimi ve adil olun 

İstişare ile yürüyün. Değer verin. Değer katın. Önce "yapılması mutlaka gerekli ve günlü" işlerin listesini çıkarmak veya bunun için bir ajanda tututp, yeri zamanı geleni not etmek. bunları kaçırmamak önemli

Müdür yardımcılığı ,öğretmenlikten daha zor ve sorumluluğu daha fazladır ..

Ne yapacağınızı tam olarak bilmiyor olabilirsiniz ama yaparak yaşayarak öğrenilecek şeyler bunlar.Yalnızca iyi yapmaya çalışın.Okullar yalnızca yönetmeliklerle yönetiliyor olsaydı tüm okullar birbirinin aynı olurdu.Okulları farklı kılan kişilerdir.İdare ve öğretmenler.Uyum içinde,komplekssiz,karşılıklı hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle hareket edilirse o okulda başarı da sağlanır huzur da.

Asla moralinizi bozmayın çünkü moral verenin siz olması gerek asla öğretmeni ve çalışanı kırmayın bu dediğimi asla unutmayın işinizi hemen bitirin sonra unutursunuz.

İtici,otoriter,kibirli,bananeci olursanız kaybedersiniz.Her gün yapılacak düzenli işlerinizi aksatmayın.

Karar vermeden önce çok düşünün verdiğiniz kararın arkasında durun.

Müdür yardımcılığının zevki,kederi,sorumluluğu ,yetkisi müdürle ve öğretmenlerle bağlantılıdır.

Öğretmenlerin sendikasına, siyasi görüşüne, dini inanç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olduğunuuzu hissettirin.

Odanızıda ne nerede çabuk öğrenin. Kendi düzeninizi kurun. Büyük bir masa takviminiz olsun yapacaklarınızın notunu alın.Kurum yönetmeliği,aile birliği yönetmeliği,sosyal etkinlikler yönetmeliği vb elinizin altında bulunsun ve ara sıra okuyun.Yönetmelik dışında birçok proje ve komisyonun iş ve işlemlerinden md yrd sorumludur.Okulunuzdaki projeleri öğrenin.tecrübeli bir md yrd bulun ve takıldığınız her an telefonla ulaşabilin.

Zamanla kendinize bir çalışma takvimi hazırlayın ki rutin işleri-örn:terfiler,ekdersler,varsa ssk işlemleri,aylık raporlar vb.-unutmayın.İş ve evrak biriktirmeyin.Resmi yazışma kurallarını tekrar okuyun.Bunlar düzgün olursa bir sıkıntı yaşamazsınız.Diğer taraftan;insan ilişkileriniz iyiyse,güven verebilirseniz,kurallara uyar ve uygulatırsanız mükemmel bir md yrd oldunuz demektir.

Biraz geniş olmaya çalışın. Herşeyi duymayın ve görmeyin.

Kendi görev ve sorumluluklarınızı iyi öğrenin yapılan görevlendirmede size verilen konular hakkında yönetmelikleri ve kanunları iyi bilin ve atandığınız kurum hangisi ise kurumunuzla ilgili yönetmelik her zaman masanızın üzerinde olsun ara sıra gözden geçirin..

MÜDÜR YARDIMCISININ OKULLARDA YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER

1. Personel Devam Takip

2. Maaş, Ekders, Aylıkla ödül, Doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri, burslar, tüm temizlik elemanları puantajları,

3. Ders programı hazıarlama, nöbet çizelgeleri ve disiplin kurulu işlemleri 

4. YSÖP çalışmaları

5. TKY

6.OGYE

7. Okuma Yazma Kursları iş ve işlemleri

8. Hizmetiçi Eğitim Kurs başvurularının takip, onay ve reddi. Bazı okularda müdür yapar.

9. Tüm Sınıf Defterlerinin Kontrolü ve müdür yetki devri yapmışsa imzalamak

10. Öğretmen Nöbet çizelgesi, Öğrenci Nöbet çizelgesi hazırlamak

11. Resmi yazışmaların Kontrolü

12. Tüm Duyurular.

13. Tüm yarışmaları duyurmak, katılımcıların eserlerini toplamak ilgili yerlere göndermek.

12. Rutin Kantin Denetlemeleri.

13. Tüm Yardımcı hizmetlilerin kontrolü, denetimi,

14. SBS, Polis Kolejleri, PYBS, Başvuru ve işlemleri

15. Şube Öğretmenler Kurulu Yazıları,

16. Yeni Kayıtlar için alan Taramaları,

17. Nakil Kabul ve gönderme işlemleri

18. Diplomasını kaybedenlere ve ilkokulu terk edilenlere verilecek belgeler

19. Şartlı Nakit Transferleri

20. e-okul iş ve işlemleri

21. Personel derece kademe terfi takip teklif sisteme işleme takibi

22. Askere gidecek ve terhis olanlar için aylıksız izin onay ve işlemleri

23. Her türlü göreve başlatma , ilişik kesme işlemleri

24. Kurumnet ki bunu çoğu kimse bilmez ile ilgili takibat iş ve işlemler.

24. Ağaçlandırma, DYNED, Comennus, Bu Benim Eserim Proje iş ve işlemleri

25. Stratejik Plan Hazırlama

26. Zümre Öğretmenler toplantılarına başkanlık etmek. Tutanaklarını muhafaza etmek.

27. Tüm öğrencilerin Günlük Devamsızlıklarını sisteme işlemek.

28. Karne- Sene sonu evrakları, Diploma , Takdir Teşekkürleri , 1. ve 29. Kanaaat not çizelgeleri ile Davranış Notlarını yazıya dökmek. Dosyalamak.

30. Okulda yaşanabilecek her türlü yaralanma, kavga, düşme, gibi durumlarda zarar gören öğrencileri doktora götürmek tedavisini sağlamak.

31. Okulu su basarsa, yakıt biterse bilmem ne olursa önlem almak konusunda müdüre yardımcı  vs.

32. Enerji Fişleri, Okuma yazma raporları, Veli Ziyaret Formlarını her ay MEM e göndermek.

33. Devamsız öğrencilerin velilerini devamsızlıklarının çeşitli devrelerinde peryotlar halinde devamsızlık mektuplarıyla bilgilendirmek.

34. Devamsızlıklarla ilgili peryotların bir nüshasını önce muhtara daha sonra MEM e bildirmek.

35. Nakil işlemleri

36. Belirli Gün ve haftaların dağılımını yapmak.Kutlama yerlerini düzenlemek. Evrakları Dosyalayıp Muhafaza etmek.

37. Çeşitli Komisyon görevlerini yürütmek.

38. MEM in tertiplediği tüm toplantılara katılmak gerektiğinde toplantının içeriği hakkında öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek.

39. Nöbet Tutmak

40. Öğrenci, Öğretmen, Personel, Nöbet iş ve işlemlerini dosyalamak.

41. Resmi Tören ve Bayramları tertiplemek görevlendirme dağılımını yapmak.

42. Sene sonu ve senebaşı mesleki çalışmaları tertiplemek vs.

43.Geçici , Sürekli görev yollukları

44. TİF giriş Çıkışları

45. Zimmetleme iş ve işlemleri

46-Ortak yazılıları organize etmek 

47-Sene sonu iş ve işlemleri öğretmenlerin teslim edeceği evrakları teslim almak

İyi bir yönetici, ekip üyelerine yakın olmalı ve onların kendilerini iyi hissettiği ortamlara dahil olarak onları motive etmeli.


Çalışma ortamında huzuru sağlayıp, mutluluğu ve verimliliği artırmak iyi bir yöneticinin görevleri arasında bulunuyor. İyi bir yönetici olabilmek için ise bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yöneticilerin sahip olması gereken altı beceri ile çalışanların gözünde iyi bir izlenim bırakabilirsiniz.

Her yönetici, çalışanı için bir mentor olabilmeli. Bir mentor kimin ne kadar tecrübeli olduğunu anlar ve ona göre kişiye rehberlik eder. Yöneticiler de kişilerin sahip olduğu potansiyelleri fark edip onları başarılı bir şekilde yönlendirmeli ve bir rol model olarak akıl hocalığı yapmalı. Yöneticiler planlı olmalı. Bu kısımda öncelikli olarak hedefleri belirlemek, hedefe ulaşma yolunda yaşanabilecek engelleri öngörmek ve bunları aşmak için gereken planlamaları yapmak bir yöneticinin yapması gereken en önemli görevlerden biri. Zamanı planlı bir şekilde parçalara bölmek, görev ve projeleri verimli bir şekilde ortaya koymak demek. Bu sebepten dolayı yöneticiler, uzun ve kısa vadeli hedeflerini belirlemeli, günlük iş listeleri oluşturmalı ve bu listede önceliği olan konulara ağırlık vermeli. Tüm bunların yanı sıra, beklenmedik bir anda ortaya çıkabilecek işler için bu zaman planlaması için de boş zaman bırakmalı.Yöneticilerin çalışanları tarafından ulaşılabilir olması ve onların sorunlarını, projelerini birebir dinlemeleri, daha fazla bilgiye ulaşmak açısından faydalı bir durum. Çalışanlarını dinleyen bir yönetici, aynı zamanda çalışanlarına fikir vererek onları üreticiliğe yönlendirir ve sorunları çözümlemek adına yardımcı olur.

www.erzurumsayfasi.com/ÖZEL HABER

Paylaşımımızı www.erzurumsayfasi.com dan alınmıştır ibaresi ile kullanabilirsiniz. 

YILLIK PLANLAR VE ZÜMRELER SAYFAMIZA EKLENDİ. AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLA GÖR

2017-2018 YILI YENİ ZÜMRELER VE YILLIK PLANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.