Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2016-2017 Yılı (1. Dönem)

Örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Ancak, programda belirtildiği üzere yüksek öğretim istatistikleri Bakanlığımızın hazırladığı yayından bağımsız olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmaktadır.

Eğitim kademesi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ve yerleşim yeri düzeyinde okul, öğrenci, öğretmen, mezun ve yeni kayıt öğrenci sayılarını ve uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi amacıyla bazı eğitim göstergeleri ile eğitim bütçesi ve eğitim yatırımlarını kapsamaktadır.


Dönemi :
 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (1.Dönem)Periyot : 6 Aylık

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2017

ISSN / ISBN : 978 - 975 - 11 - 4216 - 0

Dil : Türkçe - İngilizce

Sayfa Sayısı : 275

Basım Adedi : 1.000

Yayının tamamını indir