Bu kapsamda; il program hazırlama komisyonları ve ilgili federasyonlar tarafından hazırlanarak genel müdürlükçe ulaştırılmış olanlardan ek-1 listedeki on dört yeni program ile ek-2 listedeki güncellene otuz altı program ile Elginkan Vakfıyla birlikte yürütülen program hazırlama çalışmaları çerçevesinde geliştirme ve uyum eğitimlerine yönelik olarak ek-3 listede yer verilen üç kurs programının çalışmaları tamamlanmıştır. Buna göre; Yaygın eğitim kurumları çerçeve kurs programları'na göre yeni hazırlanan/güncellenen ek-1 ek-2 listedeki mesleki ve teknik,kişisel gelişim,spor ve yabancı diller alanlarında hazırlanan kurs programları ile Elginkan Vakfıyla birlikte hazırlanan ek-3 listedeki mesleki ve teknik kurs programlarının genel müdürlüğe bağlı faaliyet yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanması, MEB ile Türkiye yeşilay cemiyeti arasında imzalanan 03.01.2014 tarihli bağımlılıkta mücadele eğitimi projesi uygulama protokolü kapsamında uygulamaya konulmuş olan ve ek-4 listede yer verilen Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi kurs programının eğitimci niteliklerinin ilgi (b) yazı kapsamında güncellenmesi, Spor alanında bocce,dart,satranç,tenis branşlarında kategorilere göre yeniden hazırlanan ve ek-1 listede yer verilen kurs programlarının uygulanabilmesi için uygulamada bulunan ve ek-5 listede yer verilen kurs programlarının uygulamadan kaldırılması, Henüz güncelleme çalışmaları tamamlanmamış ve uygulama olan yeterliliğe dayalı modüler kurs programlarının eğitimciler başlığı altındaki ''Usta öğretici,bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır''ifadesinin halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönergenin 9uncu maddesi ile çelişki oluşturması nedeniyle uygulanmadan kaldırılması gereğiti düşünülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde,yeni hazırlanan/günvcellenen ve ek-1,ek-2,ek-3 ve ek-4 listelerde sunulan kırkaltı kurs programının yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasını,genel müdürlükçe internet sitesinde yayınlanmasını ve e-yaygın otomasyon sisteminde tanımlanmasını; ek-5 listede sunulan kurs programlarının uygulamadan kaldırılmasını,güncelleme çalışmaları tamamlanmamış ve halen uygulamada olan yeterliğe dayalı modüler kurs programlarının eğitimciler başlığı altındaki ''usta öğretici,bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır'' ifadesinin uygulamadan kaldırılmalıdır.

Kaynak: