15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK'larla memurluktan çıkarılan kişilerin hakları nasıl olacak? hangi hakları gidiyor? herhangi bir hakları var mı? Bazıları iç hukukta hiçbir hakları olmayanların AİHM'ye başvuracağı söyleniyor.

İşte yeni süreçle ilgili bilinmesi gerekenler bu yazıda..

Hürriyet gazetesinden Hacer BOYACIOĞLU'nun haberine göre 

İşten atılan memurlarda en belirleyici unsur, emekliliğe hak kazanıp kazanmadıkları olacak. Emekliliğe hak kazanan memurlar, ihraç edilseler dahi, ikramiyelerini alabilecek. Geriye dönük olarak ödenmiş primlerle ilgili bir hak kaybı da olmayacak. İşten atılanların hukuki itiraz hakkının bulunmadığı belirtiliyor, ancak sendikalar aynı görüşte değil. Görevine son verilen memurlar bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyecek. Silah ruhsatları ve pilot lisansları da iptal edilecek. İhraç kararıyla ilgili yargı yolu kapalı olacak.

Hükümet 01 Eylül 2016 tarihli 3 yeni KHK ile kamuda 50 bin 589 kamu çalışanının FETÖ bağlantısı nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verdi. En çok ihraç (28 bin 163 kişi) Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) oldu. Peki ihraç edilen memura ne olacak, hangi hakları gidiyor?

İşte detaylar...
Görev yaptıkları teşkilatlara yeniden kabul edilmeyecekler.

* Bir daha kamuda istihdam edilmeyecek ve doğrudan ya da dolaylı görevlendirilmeyecekler.

* Silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilecek* Oturdukları kamu konutlarını ya da lojmanları 15 gün içinde tahliye edecekler

* Özel güvenlik şirketi kurucusu ortağı ya da çalışanı olamayacaklar

* Pasaportları iptal edilecek

(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır denilerek bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı ifade edilmiştir.
Diğer çalışma ile ilgili husular için haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir ifadesi eklenmiştir.

Hacer BOYACIOĞLU/Hürriyet