Suçlular Sünnîlerdir

SURİYE’NİN bu hale gelmesinin birinci sorumlusu o ülkenin Sünnî Müslümanlarıdır.

Onlar halkın yüzde yetmiş beşini oluşturdukları halde birleşmediler, tek bir Ümmet olmadılar, salkım saçak hizbe fırkaya ayrıldılar, vazifelerini hakkıyla yapmadılar, râşid bir İmam seçip ona biat ve itaat etmediler, en istidatlı ve kabiliyetli çocuklarını subay olarak yetiştirmediler, sonunda bu hale düştüler.

Bu anlattıklarımı yapabilirler miydi?

Nuseyrilerin darbe ile ülkeyi ele geçirmelerinden önce yapabilirlerdi. Sünnilerin en sorumluları ve suçluları kimlerdir? Başı çekenlerdir. Ulema, fukaha, meşâyih, Müslüman aydınlar, Müslüman yazarlar, güçlü ve nüfuzlu kimseler, okumuşlar. Türkiye Müslümanlarının Suriye faciasından alacakları dersler yok mudur?

Olmaz olur mu?

Gereken dersleri alabilirler mi

? Maalesef alamazlar. (Suriyede ve Türkiyede vazifelerini yapan, Ümmet birliği ve ittihad-ı İslam için, Müslümanları uyarmak aydınlatmak bilgilendirmek şuurlandırmak için çalışanları tenzih ediyor, onların ellerinden hürmet ve minnetle öpüyorum.)