Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26

MEB Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan
62 genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

 

 

,