MEB Maarif müfettişliği için mülakat yerlerini açıkladı. Mülakata hak kazanan adaylar belli oldu.

MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME AĞIRLIKLARI 1. Mülakatta adayın aşağıda belirtilen konularda 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmesi yapılır: a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 (yirmi) puan, b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü 20 (yirmi) puan, c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 (yirmi) puan, ç) Genel yetenek ve genel kültürü 20 (yirmi) puan, d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 20 (yirmi) puan.

MÜLAKATIN YAPILACAĞI YER 1. Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatı, Teftiş Kurulu Başkanlığında (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA adresinde) yapılır. MÜLAKATA ALINMA 1. Mülakata katılacak adaylar, Başkanlıkça belirtilen günde mülakata alınırlar. Kendilerine bildirilen günde mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Mülakatın değerlendirmesi, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-3 “Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılır. 2. Mülakatta 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üstü alanlar başarılı sayılır. 3. Mülakat başarı listesi en üst puandan başlamak suretiyle düzenlenir. Mülakat başarı listeleri Bakanlık Maarif Müfettişi alım kaynakları gözetilerek ayrı ayrı düzenlenir.

MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ 1. Mülakat sonuçları, mülakat değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulur.

AÇIKLAMALAR: 1- Adayların mülakatı, Pazar günü hariç haftanın altı gününde yapılacaktır. 2- Adaylar, Başkanlıkça duyurulan günde mülakata alınacaktır. 3- Mülakata başvuran adayların çok olması dolayısıyla mülakat sürecinin 17/02/2017 tarihinden sonraki günlere de uzaması durumunda, “III. Mülakat Sonucunun Açıklanma Süreci” ve “IV. Atama Süreci” bölümünde belirtilen tarihlere uzama süresi kadar iş günü ilave edilir. 4- Adaylar, bu takvimin güncel halini Bakanlık www.meb.gov.tr internet adresinden takip edebilirler.