Artık İdareciler Mesai Saati Dışında da Çalışacak İdarecilerin Mesai Saatlerini Kaldırdı

Fiilliyatta zaten mesai yoktu. Müdür ve Müdür yardımcıları zaten 18.00 den önce genelde eve gidemiyorlardı. Ancak şimdi yönetmelikle konu resmileşti. Artık yöneticiler mesai dışında da resmi olarak çalışacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde çok tartışmalı bir maddeye imza attı. Buna göre idareciler mesai mefhumu olmadan sınırları belli olmadan mesai dışında da çalışmalarının devam edecek. Okullardabkeyfiliklere ve idareciler arasında olabilecek olumsuzluklarda silah gibi kullanılabilecek bu madde çok tartışılacağa benziyor.