MEB, ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULMASINA ARA VERDİ

2016-2017 eğitim öğretim yılı sona ermesine rağmen öğretmenlere performans notu vermek için okul müdürlerine MEBBİS "performans modülü" açılmamıştı.  Geçen sene çokça tartışılan ve birçok not uygulaması da mahkemeden geri dönmüştü. Birçok öğremen verilen nota itiraz etmiş ve mahkemeler notları iptal etmişti. Bakanlığın yeni açıklaması ile öğretmene performans notu verme uygulaması şimdilik rafa kalktı.

Öğretmen strateji belgesini hazırlayıp yayınlayan MEB şimdi yeni sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Veli, öğretmen, idare, öğrencinin içerisinde bulduğu bir not sistemi getirilmek isteniyor. Konuya sendikalar da sert tepki gösteriyor. Özellikle öğrencinin öğretmene not vermesinin sakıncalarının olduğu üzerinde çokça duruluyor. Öğretmenlik itibarını bu uygulamanın zedeleyeceğini belirtiyorlar. Sosyal medaya da konu çokça tartışılıyor. Eğitimciler bu uygulamaya sert tepki gösteriyorlar.

MEB bir açıklama yaparak bu yıl Öğretmenlere MEBBİS performans notu girişi yapılmayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenlere performans notu verilmesi konusunda yazılı bir açıklama yaptı. MEB bu yıl öğretmenlere MEBBİS modülü üzerinden performans notu girişinin yapılmayacağını açıkladı. Bakanlık açıklamasında yeni performans sistemine işaret etti.

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
17 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim yılı sona ermesinden itibaren öğretmenlere performans notu verilmekteydi.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği;

ONUNCU BÖLÜM
Ortak Hükümler

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

Yönetmeliğe eklenen yukarıdaki madde yönetmeliğin sonunda yer alan aşağıdaki hüküm ile 2015-2016 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulamaya girdi ve aynı yıl eğitim öğretim yılı sonunda okul müdürleri öğretmenlere performans notu vererek notları MEBBİS modülüne işledi.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında uygulanan bu çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda rafa kalkmış oldu. Eğitim öğretim yılı içerisinde okul müdürleri öğretmenlerin ders denetimlerine girdi, notları kağıt üzerinde verdi ancak yıl sonunda MEBBİS performans modülü okul müdürlüklerine açılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğretmen değerlendirmesi ile ilgili yazılı açıklama yaparak tüm kurumları bilgilendirdi;

MEB tarafından yapılan yukarıdaki resmi açıklamada görüldüğü üzere MEB PERSONELİ için çoklu değerlendirme performans sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Öğretmenler için yeni performans sistemi ayrıntıları netleşene kadar yönetmelikte yer alan değerlendirme uygulaması yapılmayacak.