1 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

MEB şube müdürlüğü sınavı nasıl değerlendirilecek?

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Aralık 2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” Hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

Sınav sonuç bilgilerinin http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanması. 27/04/2018 - 04/05/2018

Yazılı sınav sonuçlarına itirazların alınması. 07/05/2018 - 18/05/2018

Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonuçlarının ilgililerine duyurulması Sözlü sınava ilişkin takvim, yazılı sınava ilişkin sürecin tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

 

Sınav kılavuzu için TIKLAYINIZ. 

A Kitapçığı soru ve cevapları için TIKLAYINIZ.

B Kitapçığı soru ve cevapları için TIKLAYINIZ.

 

513 kişi alacaklar mülakata yaklaşık 1550 kişi çağrılacak 60 alan barajı geçecek 60 almak için 36 net olması lazım

 5. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır. b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.

ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve 6 | 1 0 Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

e) Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

6. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girmesi, b) Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav güvenlik kutularından çıkmaması/ eksik çıkması, c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç) Sınavda Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisinin (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ibraz edilmemesi,

d) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesi arasında çelişki olması, e) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,

ğ) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin sınav süresince adayın yanında bulundurması,

h) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi, ı) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi, i) Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,

j) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.), 7 | 1 0 k) Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılır.

7. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Sınav sonuçları 26/04/2018 tarihinde Bakanlığımızın http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.