MEB, 2017 yılı Öğretim yılına hazırlık ödeneğini  bayramdan önce öder mi?

2016 ve 2017 yılına düzenlemeleri içeren toplu sözleşme mutabakatı, 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu mutabakata göre bu yıl öğretmenler 1050 TL ücret alacaklar. Ödemeler normalde 15-25 Eylül arasında ödeniyor.

Bu sene öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneğinin bayramdan önce ödenmesini eğitimciler yoğunlukla istiyorlar. Özellikle yazın ders ücreti alamayan öğretmenler Kurban bayramı yaklaşırken kara kara düşünüyor. Kurban Bayramında Kurban kesmek isteyen büyük çoğunluk bu ödeneğin erken ödenmesini bakanlıktan talep ediyorlar.

Bu konuda sitemize çok sayıda mesaj geliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde bulunan "...öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte..." ibaresine göre ödeneğin verileceği tarihi Bakan İsmet Yılmaz belirleyebilir. Ödeneği önceye bayramdan önceye 30 Ağustos'a alıp öğretmenleri bayram öncesi rahatlatabilir.


Yazın ek ders ücreti alamayan ve masraflı bir yazı geride bırakan öğretmenler özellikle Kurban Bayramı öncesi bu ödeneği almayı çok istiyorlar.

Kurban Bayramı'nın 01.09.2017 tarihinde başladığı göz önünde bulundurulduğunda en azından ağustos ayının son haftası veya 30'unda ödenmesi öğretmenleri çok rahatlatacaktır.

Öğretmenler Bakanlarından sene başında bu müjdeyi bekliyorlar.

Böylece öğretmenlerin Kurban bayramında kolayca kurban kesmeleri sağlanabilir.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği yönetmelikte ne zaman ödenir?

Konuya açıklık getirecek resmi yazı:  

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı                                                                                          10.09.2015 Sayı : 10903426-841.99-E.9008410

Konu : Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği   Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.'’'’ hükmü yer almaktadır.