MATEMATİK DERSİ 4.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

4.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU VE CEVAPLARI

6.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

6.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

MATEMATİK DERSİ 6.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

6.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

7.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

 MATEMATİK DERSİ 7.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

7.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

7.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

MATEMATİK DERSİ 8.SINIF 1.DÖNEM 3.YAZILI

9.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

 

MATEMATİK DERSİ 10.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

10.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

 

10.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

 MATEMATİK DERSİ 11.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

MATEMATİK 11.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

12.SINIF MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1)

 

… – …  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI

MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI - SOYADI:……..……………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.Aşağıdaki açıları ölçerek bulunuz.

 

 

 1. Aşağıda verilen dikdörtgenin çevresini bulunuz.

 

 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

 

 

 

 1. Aşağıda verilen şekillerin köşegenlerini yazınız.

 

 1. Aşağıda verilen tabloya uygun olan sütun grafiğini çiziniz.

 

Cetvel kullanabilirsiniz…

 

 

6.

a)Aşağıdaki (bilgi yelpazesi.net) sayıların okunuşlarını yazın.

 

143.789: ………………………………………………………

 

10.010:………………………………………………………..

 

51.005………………………………………………………

 

505.659………………………………………………..

 

 

b)Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazın

 

Beş yüz seksen yedi bin altı yüz elli altı = …………..

 

Altmış beş bin yedi yüz iki=…………

 

Yüz yetmiş bin iki yüz yirmi=

 

Kırk bin yedi yüz üç =…………….

 

 

 1. Aşağıdaki üçgende A açısı  35 derece olduğuna  C açısı kaç derecedir?

 

 

 1. Aşağıdaki üçgende verilmeyen  Â açısını bulup yazınız.

 

 

 1. Bir araba galerisinin aylık satışının renklere göre dağılımını gösteren grafiğe göre soruları cevaplayınız.
 2. a) Grafiğe göre en çok satılan araç hangi renktir?       ( …………………………….)

 

 1. b) Kırmızı araç ile siyah aracın toplam satışı kaçtır?   ( …………………………….)

 

 1. c) Grafiğe göre en az satılan araç hangi renktir?                       ( …………………………….)

 

 1. d) Galeride toplam kaç adet araba satılmıştır?              ( …………………………….)

 

 1. e) Satılan araçları en az satılan renkten en çok satılana göre sıralayınız.

 

1-    …………2-……………3- ……………4-……………5- ……………6-……………

 

(NOT: 9. soru 20 puan, diğer sorular 10 ar puandır.)

 

Başarılar Dilerim…

 

MATEMATİK DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 5/… SINIFI

MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI - SOYADI:……..……………………… NU:………….. PUAN:………

 

 1. Aşağıdaki  geometrik  şekillerde verilmeyen açıları hesaplayınız.

 

 

 

 1. Aşağıdaki basit kesirleri, bileşik kesre çeviriniz.

 

 

 1. Aşağıdaki bileşik kesirleri, basit kesre çeviriniz.

 

 

 

 1. Aşağıdaki  şekilleri, kesirlerle eşleştirin.

 

 

 1. Aşağıdaki işlemlerin (bilgi yelpazesi.net) sonuçlarını  bulunuz.

 

 

 

Başarılar Dilerim

 

 

MATEMATİK DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – …  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI - SOYADI:……..……………………… NU:………….. PUAN:………

 

S-1) A={a,b,c,d} ve B={a,2,3,d} kümeleri için;aşağıdaki kümeleri liste biçiminde yazınız

 

 

 

S-2) Aşağıda verilenlerden doğru olanlarının yanına “D”,  yanlış olanlarının yanına “Y” yazınız.

 

( … ) Bir olayın gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 arasında bir değer alır.

 

( … ). Üzerinde araştırma veya deney yapılacak gruba veri grubu adı verilir.

 

( … ). Tablo ve grafikler istatiksel temsil biçimleridir

 

( … ) Grafiklerde değerler arasında eşit aralığa ölçek denir

 

( … ) Belli bir kurala göre devam eden ya da genişleyen şekil yada sayı dizilerine örüntü denir.

 

 

S-3) Bir kırtasiyeci 5 tl lik kalemden 10 adet 3 Tl lik kalemden 15 tane satıyor.

 

Elde edilen toplam hasılatın hesabında yapılan işlem için hangi adımda hata yapılmıştır.

 

 1. I) 10x5+3x15

 

 1. II) 10x8x15

 

III)  1200 tl

 

 1. A)  I
 2. B) II

C)III

 1. D) İşlem doğru çözülmüştür.

 

 

S-4) Bir sakız makinesinde 5 kırmızı, 20 mavi, 15 sarı ve 10 yeşil sakız vardır.

Bu makineden  alınan bir sakızın mavi renkte olma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

S-5) Aşağıdaki tabloda Zeynep’in 1. dönem matematik dersinden aldığı tüm notlar gösterilmektedir.

 

A)Buna göre Zeynep’in 1. dönem not ortalaması kaçtır?

 

 

 

 

 

 1. B) Zeynep’in 1. dönem notlarının açıklığını bulunuz.

 

 

 

 

 

 

S-6) Yaş ortalamaları 30 olan 4 kişilik bir gruba 20 yaşında biri gelirse yeni yaş ortalaması ne olur?

 

 

 

 

 

 

S-7)Aşağıdaki üslü sayıların karşısına değerlerini yazınız?

 

 

S-8)

Yukardaki grafik Ali’nin bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısını göstermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Çözdüğü toplam soru sayısı 140’tır.

 1. B) Günlük çözdüğü ortalama soru sayısı Cuma günü çözdüğü soru sayısına eşittir.
 2. C) Soru sayısının (bilgi yelpazesi.net) açıklığı 10 dur.
 3. D) Çarşamba günü ortalamanın üstünde soru çözmüştür

 

 

S-9) Aşağıdaki tabloda K.maraş’ın 7 günlük hava sıcaklıkları verilmiştir.

Değişim(Çizgi) grafiğini şekilde gösteriniz?

 

 

Not:5 ve 9. sorular 15, diğerleri 10 puandır.

 

Başarılar Dilerim…

 

 

 

MATEMATİK DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2)

 

… – …  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI - SOYADI:……..……………………… NU:………….. PUAN:………

 

SORU 1         ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (10 puan)

 

 

SORU 2        (10 Puan)

 

SORU 3 Aşağıdaki soruların yanlarındaki boşluklara Doğru ise “D” Yanlış ise “Y” yazınız.(8 puan)

 

(      )Tüm kenar ve açıları eşit olan dörtgene dikdörtgen denir.

 

(      ) Ölçüsü 180 ° olan açılara yarım ( doğru ) açı denir.

 

(      ) Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

 

(      ) Doğrultusu ve yönü aynı olan açılara içters açılar denir.

 

(      ) Çarpma işleminin yutan elemanı 1 dir.

 

(      )Bir sayının sıfırıncı kuvveti kendisine eşittir.

 

(      )Negatif bir sayının çift kuvvetlerinin sonucu daima pozitif işaretlidir.

 

(      )Eş çokgenler benzerdir fakat benzer çokgenler eş değildir

 

 

SORU 4 Aşağıda uzun şekilleri ile gösterilen ifadeleri kısa şekli ile yazınız. (12 Puan)

 

(örnek: 3+3+3+3+3=?                              Çözüm: 3+3+3+3+3 = 3x5 gibi)

 

A)(-3) (-3)  (-3)  (-3)  (-3)  (-3)=……..

 

 

 1. B) 7 7 7 7 7 7 7 =……

 

 

C)(-5)  (-5)  =……

 

 

 

D)3  3  3=……

 

 

 

SORU 5 Aşağıdaki üçgene benzerlik oranı 2 oranında benzer bir üçgen çiziniz. . (15 puan)

 

 

SORU 6 Aşağıdaki boşlukları   “ köşegen,  360, kenar, çokgen,180”  ifadelerinden uygun olanı ile doldurunuz.(her boşluk 2 puandır. Toplam 10 puandır.)

 

Merhaba arkadaşlar benim tüm kenarlarım ve açılarım eşit bana düzgün……… ……derler.Ardışık  olmayan iki kenarımı birleştiren (bilgi yelpazesi.net) doğru parçasına ……………..denir.Benim dış açılarımın toplamı ………….derecedir.İç açılarımın toplamını  bulmak için  ……………..sayımdan   iki çıkartılır ve sonuç …………..ile   çarpılır

 

 

 

SORU 7

 

Yukarıdaki şemada işlem sırasını takip  ederek altlarındaki boş kutuların içine yazınız. (15 puan)

 

 

 

 

SORU 8

Yukarıdaki şekilde [BA//[DE ve s(ABC)=120 O ise x=?     (20 puan)

 

 

 

Başarılar Dilerim

 

MATEMATİK 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (8)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 9/… SINIFI

MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:…. PUAN:…

 

1)

olduğuna göre x kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  x  ve y  birer gerçek sayıdır.

olduğuna göre   2x2-y3   ifadesinin alabileceği  en büyük tamsayı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

3)  x  ve y  birer tam sayıdır.

olduğuna göre ,  x in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

4)

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a+b  toplamı  kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

5)     olmak üzere

ifadesinin eşiti nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

denkleminin çözüm kümesi nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

olduğuna göre x  in alabileceği farklı tamsayıların toplamı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

işleminin sonucu kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

olduğuna göre a kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

işleminin sonucu kaçtır?

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

MATEMATİK DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI

MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.(5 puan)

çarpımı yapıldığında oluşan x4 lü terimin katsayısı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.(10 puan)

Baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir

polinomu için

kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

3.(10 puan)

polinomunun

ile tam bölünebilmesi için a - b kaç olmalıdır?

 

 

 

 

 

4.(10 puan)

olmak üzere

polinomunun sabit terimi 6 ise

polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

 

 

 

 

 

5.(5 puan)

ifadesi sadeleşebildiğine göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.(5 puan)

ifadesinin en sade şeklini bulunuz.

 

 

 

 

 

 

7.(5 puan)

denkleminin kökleri arasında

bağıntısı olduğuna göre a kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

8.(5 puan)

denkleminin köklerinden biri -3 olduğuna göre diğer kök kaçtır?

 

 

 

 

 

 

9.(10 puan)

denkleminin kökleri

olduğuna (bilgi yelpazesi.net) göre, kökleri

olan 2. dereceden denklemi bulunuz.

 

 

 

 

 

 

10.(10 puan)

denkleminin kökleri

dir.

ise a kaçtır?

 

 

 

 

 

 

11.(5 puan)

denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.(5 puan)

denklemlerinin birer kökleri ortak ise m kaçtır?

 

 

 

 

 

13.(10 puan)

denkleminin kökler toplamı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

14.(5 puan)

denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…